203. Jens Stoltenberg (Svar på replik)

Information

Typ
Svar på replik
Tal nummer
203
Speaker role
NATO
Datum

Alle spørsmål knyttet til atomvåpen er veldig alvorlige. Derfor er vi i NATO opptatt av at vi konsulterer og drøfter dem i NATO. Vi hadde et forsvarsministermøte i NATO for kort tid siden, for et par uker siden, der dette var et tema. Der hadde de gode diskusjoner. Vi vil følge dem opp bl.a. med diskusjoner og arbeid på nedrustning foran utenriksministermøtet vi skal ha i NATO i desember. Dette er en pågående konsultasjon, drøfting i NATO, og der vårt mål selvfølgelig alltid er at vi kommer fram til felles konklusjoner.

Når det gjelder hovedspørsmålet, er NATOs standpunkt veldig klart: NATO ønsker en verden uten atomvåpen. Men så lenge det finnes atomvåpen i verden, vil vi beholde vår kjernefysiske avskrekking, simpelthen fordi vi tror ikke på en verden der vi i NATO har kvittet oss med våre atomvåpen, mens land som Russland, Kina og Nord-Korea har atomvåpen. Vi tror ikke det er en tryggere verden, tvert imot tror vi det er en farligere verden.

Veien til kjernefysisk nedrustning går gjennom gjensidig balansert nedrustning der vi trenger verifikasjons- og kontrollmekanismer. Den såkalte forbudsavtalen har verken krav til balansert nedrustning eller krav til verifikasjon, og derfor er ikke det en god vei til kjernefysisk nedrustning. Det er ikkespredningsavtalen og gjensidige nedrustningsavtaler som f.eks. START-avtalen, som har satt tak på antall atomvåpen på russisk og amerikansk side gjensidig og kontrollerbart, som er veien til kjernefysisk nedrustning. Og det mener alle Nato-land, bare for å ha sagt det, det er ingen uenighet om det.