205. Jens Stoltenberg (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
205
Speaker role
NATO
Date

Jeg mener at det er en av de tingene vi er nødt til å drøfte – hvordan vi kan beskytte kritisk infrastruktur, og hvordan vi kan beskytte kritisk teknologi og kunnskap. Vi skal ikke kopiere de mekanismene vi hadde under den kalde krigen, men det er klart at f.eks. i den diskusjonen vi så om 5G-nettverk – der mange land i utgangspunktet sa at det var et rent økonomisk, kommersielt spørsmål – der brukte vi bl.a. i NATO mye tid på å dele informasjon og kunnskap med NATO-land og forklare at hvem som kontrollerer 5G-nettverkene i våre land, handler ikke bare om penger og kommersielle interesser, det handler også om sikkerhet. Det handler om den infrastrukturen som kommer til å være avgjørende for industri, for helse og for offentlig sektor. Der har det faktisk skjedd noe veldig viktig, fordi fra å være i en situasjon der det knapt var noen land som la politiske vurderinger til grunn, er det nå altoverveiende NATO-land som har sett den politiske og sikkerhetspolitiske dimensjonen ved valg av 5G. Så der har vi brukt NATO til å få noen felles holdninger når det gjelder et viktig spørsmål som handler om teknologi. Vi må komme lenger, både når det gjelder hvordan vi beskytter teknologien vi har, og hvordan vi sørger for at vårt teknologiske forsprang ikke blir noe f.eks. Kina bare kan tilegne seg på en enkel måte ved å adoptere eller ta vår teknologi, når det har store sikkerhetspolitiske konsekvenser.

Jeg opplever at jeg må stoppe etter 2 minutter. Hvis jeg bare kan legge til en ting til? Det er følgende: Du startet med å snakke om demokrati og menneskerettigheter. Jeg var også ung en gang, og da var det veldig mange av oss som gikk i demonstrasjonstog når vi så militærkupp i Chile eller vi så noen bli fengslet i Sovjetunionen. Jeg er egentlig litt overrasket over at det ikke har vært flere demonstrasjonstog til støtte for dem som har stått opp for demokratiet i Hongkong. Det er mange millioner mennesker som levde med ytringsfrihet, som levde med forsamlingsfrihet, som hadde demokratiske rettigheter som nå er fratatt dem. Jeg er bekymret for Kinas vekst fordi de blir en stor maktfaktor som kan påvirke vår sikkerhet, men jeg er også bekymret fordi de simpelthen ikke tror på de verdiene vi tror på. Vi kan være uenige om mye i Norden, men vi har noen felles verdier, og de verdiene har blitt krenket, ikke minst av Kina de siste årene mot kinesiske innbyggere.