207. Jens Stoltenberg (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
207
Speaker role
NATO
Date

NATO er bygget på noen grunnleggende kjerneverdier – demokrati, frihet, rettsstatens prinsipper. Det er på mange måter de samme verdiene som EU er bygget på. Jeg forfekter dem, og jeg forsvarer dem når jeg reiser rundt i medlemsland, og det er viktig. Det er grunnlaget for NATO.

Samtidig står NATO, som veldig mange andre internasjonale organisasjoner, overfor et dilemma, for vi er organisasjoner av selvstendige stater, og det er jo selvstendige stater som nødig vil at de internasjonale organisasjonene skal ha noen makt og myndighet til å blande seg inn i det de opplever som interne forhold. Det dilemmaet betyr at vi noen ganger står i den situasjonen at noen medlemsland er kritiske og misfornøyde med f.eks. hvordan et medlemsland lever opp til demokratiske standarder – ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, demokrati. Da er vi i det dilemmaet at vi skal respektere det landets selvbestemmelse, men også uttrykke kritikken. Og da er egentlig mitt beste svar på det at vi skal bruke den plattformen NATO er, den plattformen EU er, til å sitte i de samme rommene og rundt de samme bordene og ta opp den kritikken. Jeg inviterer egentlig medlemslandene til å være tydeligere og klarere også i den typen debatter – for jeg opplever noen ganger at man er ofte tydeligere i de forsamlingene hvor de landene ikke er – og så bruker vi det som en plattform til også å uttrykke vår bekymring, øve press og ta opp der vi mener at medlemmer av EU eller medlemmer av NATO ikke lever opp til våre demokratiske prinsipper. For vi må holde orden i eget hus. Det er den eneste måten vi over tid kan fortsatt være et bolverk for frihet og demokrati.