209. Jens Stoltenberg (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
209
Speaker role
NATO
Date

Vi kan gjøre mer. Vi kan gjøre mer av det vi allerede gjør. Vi kan øve mer, vi kan trene mer, vi kan ytterligere utvikle de ordningene vi har for å kommunisere og for å kunne operere sammen også i en krisesituasjon. Så vi kan forsterke samarbeidet mellom NATO, Sverige og Finland.

Men på ett tidspunkt vil man komme dit at det er bare fullt medlemskap som gir fulle rettigheter. Å være medlem innebærer noen forpliktelser, men det innebærer også noen rettigheter. Så det grunnleggende prinsippet som NATO er bygget på – artikkel 5, vår kollektive forsvarsbestemmelse, der vi sier at et angrep på én nasjon, på ett medlemsland er å betrakte som et angrep på alle medlemsland – det gjelder medlemslandene, det gjelder ikke partnerne. Igjen: Det er en svensk beslutning om man ønsker å komme inn under artikkel 5 eller ikke, men da er det medlemskap som gjelder.