217. Jens Stoltenberg (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
217
Speaker role
NATO
Date

NATO kan spille en rolle. NATO er ikke hovedredskapet for å håndtere klimaendringene, det er det FN og andre organisasjoner som er, men vi skal ta vår del av ansvaret, både gjennom å bidra til å redusere militære utslipp og gjennom å tilpasse oss.

Med hensyn til å tilpasse oss, så har vi f.eks. et danskledet treningsoppdrag i Irak. Der var det flere dager i fjor over 50 grader celsius. Mer ekstrem hete vil bety noe for hva slags uniformer vi skal ha, og hva slags operasjoner våre soldater skal greie å håndtere. Mer vind, mer ekstremvær og mer storm vil bety noe for våre skip, våre fly og alt det vi opererer ute i naturen. Når polisen smelter, betyr det noe for våre operasjoner i det høye nord. Det tar vi nå inn i NATOs planlegging, vi tar det inn i våre øvelser, vi tar det inn i våre kapasitetsmål, for å håndtere mer ekstremvær for vårt militære forsvar.

Noe av det første vi skal gjøre, er å begynne å få gode tall, for militære utslipp har ikke vært med i klimastatistikken. I Kyoto – jeg var der på COP i 1997 – ble forsvarsutslipp unntatt, det var altså ikke med. Siden har det ikke vært ordentlig integrert. Det vi nå jobber med i NATO, er å lage et rammeverk for å bli enige om hvordan vi teller militære utslipp for å begynne i hvert fall å kunne registrere dem og så kunne få dem ned.