219. Jens Stoltenberg (Svar på replik)

Information

Typ
Svar på replik
Tal nummer
219
Speaker role
NATO
Datum

Vi tror på rustningskontroll. Vi tror på gjensidig nedrustning. Vi tror ikke på ensidig nedrustning fra NATO-landenes side. Det er den store forskjellen. Vi tror også at når man inngår nedrustningsavtaler, må man ha veldig sterke kontrollordninger.

Det er mange problemer og mange skuffelser, men jeg har lyst til å si at vi har tiår med vellykket rustningskontroll i verden. Vi har en ikkespredningsavtale som – på tross av noen svakheter – har hindret at mange nye land har fått atomvåpen, og en del land som hadde atomvåpen, som Sør-Afrika og Ukraina, har avskaffet sine. Det er ikke noen liten prestasjon, det er en stor prestasjon. Vi har flere bilaterale avtaler som har fjernet/redusert antallet langtrekkende atomvåpen. Da den kalde krigen sluttet, var det rundt 12 000, nå er det totale taket på hver side 1 550 atomstridshoder.

Jeg sier at på tross av de tilbakeslagene og problemene vi har sett, f.eks. med tanke på avtalen om mellomdistansevåpen, har vi også mange eksempler på at rustningskontroll fungerer, og det er ingen annen vei enn forhandlinger om dem som kan føre oss nærmere målet om en verden uten atomvåpen.