247. Jonas Gahr Støre (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
247
Date

Jeg er uenig i det, for det er mennesker som bærer smitte. Hvis vi kunne satt smitten i den køen og menneskene i den køen, kunne vi godt vært med på det. Det er en veldig krevende beslutning å si at man begrenser retten til å reise over grenser som normalt er åpne. Men da vi så i Norge at vi fikk i Oslo-området, med den store internasjonale flyplassen, folk som reiste inn utenom karantene, kunne komme fra mange forskjellige land, og vi fikk oppblomstrende smitte, så er det en regjerings ansvar å handle. Men det må gjøres på et opplyst og konkret grunnlag og vare kun så lenge som nødvendig.

Dette er jo en viktig forutsetning i et demokrati, at man gjør forholdsmessige vedtak. Det må stå i forhold til utmaningen, og det må avsluttes når utmaningen er over. Derfor er jeg glad for at nå, i Norden, er grensene igjen blitt åpne. Men jeg mener fortsatt at det er nasjonale myndigheters ansvar å beskytte befolkningen, og det skjer fortsatt i vår verden ved grensene.