Rehabilitering i Finland

Kuntoutus Suomessa
Hvis din arbejdsevne nedsættes på grund af sygdom eller ulykke, kan du have behov for rehabilitering. Her kan du læse om rehabilitering i Finland. Reglerne gælder også for Åland.

Rehabilitering kan hjælpe dig med at leve med en sygdom, fortsætte med at arbejde eller vende tilbage til arbejdslivet. Rehabilitering er altid det primære alternativ, når der opstår uarbejdsdygtighed.

Folkpensionsanstalten (FPA) arrangerer forskellige former for rehabilitering, for eksempel erhvervsrettet rehabilitering, krævende medicinsk rehabilitering, rehabiliterende psykoterapi og særligt tilpasset rehabilitering. FPA arrangerer også erhvervsrettet rehabilitering for 16-29-årige, hvor sygdom ikke er en forudsætning. FPA kan udbetale rehabiliteringspenge i den periode, hvor man deltager i rehabilitering inden for bedriftssundhedstjenesten, kommunen eller FPA. 

Ved siden af FPA varetages rehabilitering også af det offentlige sundhedsvæsen, bedriftssundhedstjenesten samt socialforvaltninger og organisationer i kommunerne

Erhvervsrettet rehabilitering organiseres også af arbejdspensionsanstalterne. Når der søges om førtidspension, undersøger arbejdspensionsanstalterne altid, om ansøgeren har ret til rehabilitering. Du kan kontakte den instans, som står for din behandling, hvis du ønsker information om, hvilken form for rehabilitering du kan søge.

Hvis du har været udsat for en ulykke (for eksempel en arbejdsulykke eller et trafikuheld), eller du har en arbejdsskade, er det som regel forsikringsselskabet, som organiserer rehabiliteringen.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.