Forskere og stipendiater i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa
Her kan du lese om hvilket lands trygdesystem du tilhører hvis du får stipend fra Finland eller utlandet for vitenskapelig forskning eller kunstnerisk virksomhet.

Hvis du driver med doktorgradsstudier, forskning eller kunstnerisk virksomhet på basis av stipend, bør du tegne en forsikring for stipendarbeidet. Reglene avhenger av om du får stipendet fra Finland eller utlandet, og hvor arbeidet eller studiene foregår. Åland regnes som en del av Finland.

Stipend fra Finland

Hvis du får stipend for vitenskapelig forskning eller kunstnerisk virksomhet som foregår i Finland, er det lovbestemt at du må tegne pensjons- og ulykkesforsikring. I Finland er det Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) som tar seg av den lovfestede pensjons- og ulykkesforsikringen for stipendiater.

Hvis du driver med forskning, kunstnerisk virksomhet eller doktorgradsstudier på grunnlag av stipend som forsikres i henhold til loven om pensjon for næringsdrivende innen landbruk, har du rett til finsk sosial sikkerhet og Folkpensionsanstaltens (FPA) ytelser mens stipendarbeidet eller studiene pågår.

Hvis du jobber med finsk stipend i utlandet, må du undersøke om forsikringen fortsatt er gyldig. Forsikringen gjelder hvis du er omfattet av trygdesystemet i Finland mens du jobber i utlandet. Du må søke om A1-attest hos Pensionsskyddscentralen for å finne ut om du tilhører det finske trygdesystemet mens du jobber i et EU/EØS-land eller et land med avtale om trygd. Hvis du jobber utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia, må du kontakte FPA.

Hvis du i tillegg til stipendet mottar lønn fra en part i utlandet, er du omfattet av trygdesystemet i landet du jobber i.
Les mer på siden Hvilket lands trygdesystem tilhører du.

Stipend fra utlandet

Hvis du får stipend fra utlandet, kan du ikke få pensjonsforsikring fra LPA. Hvis du får stipend fra utlandet, men er bosatt i Finland, må du kontakte instansen som har ansvar for pensjonsforsikring i landet stipendet utbetales fra.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.