Forskere og stipendiater i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa
Her kan du lese om hvilke regler som gjelder for dem som får stipend fra Finland eller utlandet for vitenskapelig forskning eller kunstnerisk virksomhet.

Stipend fra Finland

Hvis du får stipend for vitenskapelig forskning eller kunstnerisk virksomhet som foregår i Finland, er det lovbestemt at du må tegne pensjons- og ulykkesforsikring. I Finland er det Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) som tar seg av den lovfestede pensjons- og ulykkesforsikringen for stipendiater.

Stipendiater som driver med forskning, kunstnerisk virksomhet eller forskerutdanning i Finland på grunnlag av stipend som forsikres i henhold til loven om pensjon for næringsdrivende innen landbruk, har rett til sosial sikkerhet og Folkpensionsanstaltens (FPA) ytelser mens stipendarbeidet eller studiene pågår.

Stipend fra Finland, jobb i utlandet?

Hvis du jobber med finsk stipend i utlandet, må du undersøke med LPA om du beholder forsikringen. Forsikringen er gyldig hvis du som stipendiat er omfattet av trygdesystemet i Finland under arbeidsperioden i utlandet. Vedtak om dette fattes enten av Pensionsskyddscentralen eller FPA.

Hvis du i tillegg til stipendet mottar lønn fra en part i utlandet, er du omfattet av trygdesystemet i landet du jobber i.

Stipend fra utlandet

Hvis du får stipend fra utlandet, kan du ikke få pensjonsforsikring fra LPA. Hvis du får stipend fra utlandet, men er bosatt i Finland, må du kontakte instansen som har ansvar for pensjonsforsikring i landet stipendet utbetales fra.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.