Forskare och stipendiater i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa
Här kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som får stipendium från Finland eller utlandet för vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet.

Stipendium från Finland

Om du får stipendium för vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet som utförs i Finland måste du enligt lag teckna en pensions- och olycksfallsförsäkring. I Finland hanteras den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen för stipendiater av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA).

Om du som stipendiat bedriver forskning, konstnärlig verksamhet eller fortsatta studier i Finland med stöd av ett stipendium som försäkras enligt lagen om pension för lantbruksföretagare har du rätt till social trygghet och till Folkpensionsanstaltens (FPA) förmåner under tiden för ditt stipendiearbete eller dina fortsatta studier.

Stipendium från Finland, arbete utomlands?

Om du arbetar med finskt stipendium utomlands måste du kontakta LPA för att få reda på ifall du behåller försäkringsskyddet. Försäkringen gäller om stipendiaten under arbetsperioden utomlands omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Beslut om ifall du omfattas av den sociala tryggheten fattas av antingen Pensionsskyddscentralen eller FPA.

Om du utöver stipendiet får lön från en part utomlands omfattas du av den sociala tryggheten i det land du arbetar i.

Stipendium från utlandet

Om du får stipendium från utlandet kan du inte teckna pensionsförsäkring hos LPA. Om du får stipendium från utlandet men är bosatt i Finland ska du kontakta den instans som har hand om pensionsskyddet i ursprungslandet.

Mer information

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.