Rehabilitering på Færøerne

Rehabilitering
Fotograf
Annita
Her kan du læse om muligheder for rehabilitering i Færøerne

Hvis du bor og arbejder i Færøerne og har begrænsinger i arbejdsevnen har du mulighed for at søge om at komme i fleksjob eller i erhvervsrettet rehabilitering for at forbedre dine muligheder for, at du kan forsørge dig selv og din familie fremover.

 

Hvad er rehabilitering?

Rehabilitering er eksempelvis erhvervsrettede aktiviteter, økonomisk hjælp under uddannelse, arbejdsprøvning på arbejdsmarkedet og andre aktiviteter, der skal styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Har du ret til rehabilitering i Færøerne?

Alle personer under pensionsalder og med opholdstilladelse og fast bopæl i Færøerne opfylder de formelle krav for rehabilitering. Hvis du er udlænding med tidsbegrænset opholdstilladelse har du ikke ret til rehabilitering i Færøerne.

Der er forskellige faktorer der er afgørende for vurderingen af, hvorvidt du kan få rehabilitering. Eksempelvis kan det være at du ikke kan få et almindeligt arbejde fordi du har begrænsinger i arbejdsevnen af fysisk eller psykisk karakter, eller du af andre sociale årsager har svært ved at gennemføre en uddannelse eller være på arbejdsmarkedet. 

Der skal være reelle udsigter til at du kan få et arbejde efter endt rehabilitering.

Kan du flytte til et andet nordisk land og tage din rehabiliteringsydelse med?

Som udgangspunkt kan du ikke opholde dig uden for Færøerne og få rehabiliteringsydelse, og valg af anordning tager udgangspunkt i at anordningen findes i Færøerne. Dog kan der i nogen tilfælde gøres undtagelser hvis en hensigtsmæssig anordning ikke findes i Færøerne, og personen er omfattet af en nærmere defineret personkreds i henhold til færøsk lovgivning.

Hvordan søger du om rehabilitering?

Du kan søge om rehabilitering hos den sociale myndighed i Færøerne Almannaverkið, og du kan kontakte dem hvis du har spørgsmål om rehabilitering på Færøerne.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.