Rehabilitering i Finland

Kuntoutus Suomessa
På denne siden kan du lese om rehabilitering i Finland. Reglene gjelder også for Åland.

Hvis du får nedsatt arbeidsevne som følge av sykdom eller skade, kan du ha behov for rehabilitering. Rehabiliteringen skal bidra til å leve med sykdom, fortsette å arbeide eller vende tilbake til arbeidslivet. 

Eksempler på rehabiliteringstiltak fra FPA er tilpasningstrening, psykoterapi og yrkesrettet rehabilitering. I tillegg til FPA organiseres rehabilitering av det offentlige helsevesenet, bedriftshelsetjenesten, kommunens sosiale tjenester og handikapporganisasjonene. Hvis du deltar i rehabilitering i regi av noen av disse, bør du undersøke om du kan få rehabiliteringspenger fra FPA i denne perioden.

Yrkesrettet rehabilitering organiseres også av arbeidspensjonsanstaltene. Rehabiliteringen er alltid første alternativ, og i forbindelse med uføretrygdsøknad utreder arbeidspensjonsanstaltene alltid om søkeren har rett til rehabilitering. Du kan forhøre deg hos legen eller FPA om hvem du kan søke om rehabilitering hos. Du henvises til relevant rehabilitering hvis rehabiliteringen du har behov for, ikke hører inn under FPA.

Hvis du har vært utsatt for en ulykke (for eksempel en arbeidsulykke eller en trafikkulykke) eller du har en yrkessykdom, vil som regel forsikringsselskapet ordne yrkesrettet rehabilitering.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.