Rehabilitering i Finland

Kuntoutus Suomessa
Hvis du får nedsatt arbeidsevne som følge av sykdom eller skade, kan du ha behov for rehabilitering. På denne siden kan du lese om rehabilitering i Finland. Reglene gjelder ogs for Åland.

Rehabiliteringen skal bidra til å leve med sykdom, fortsette å arbeide eller vende tilbake til arbeidslivet. Rehabilitering er alltid det primære alternativet når det oppstår problemer med arbeidsevnen.

Folkpensionsanstalten (FPA) organiserer rehabilitering i form av yrkesrettet rehabilitering, krevende medisinsk rehabilitering, rehabiliterende psykoterapi og vurderingsbasert rehabilitering. For unge i alderen 16 til 29 organiserer FPA også yrkesrettet rehabilitering som ikke forutsetter sykdom. FPA kan betale rehabiliteringspenger for den tida man deltar i rehabilitering i regi av bedriftshelsetjeneste, kommune eller FPA.

I tillegg til FPA organiseres rehabilitering av det offentlige helsevesenet, bedriftshelsetjenesten, kommunens sosiale tjenester og organisasjonene.

Yrkesrettet rehabilitering organiseres også av arbeidspensjonsanstaltene. I forbindelse med søknad om uføretrygd vurderer arbeidspensjonsanstaltene om søkeren har rett til rehabilitering. Undersøk med behandlende instans hvor du kan søke om rehabilitering.

Hvis du har vært utsatt for en ulykke, for eksempel en arbeidsulykke eller en trafikkulykke, eller du har en yrkessykdom, vil som regel forsikringsselskapet ordne yrkesrettet rehabilitering.

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.