Rehabilitering i Finland

Kuntoutus Suomessa
Här kan du läsa om rehabilitering i Finland. Reglerna gäller även Åland.

Om din arbetsförmåga blir nedsatt på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan du behöva rehabilitering. Rehabilitering hjälper till att leva med en sjukdom och fortsätta arbeta eller återgå till arbetslivet. 

Rehabilitering som anordnas av Folkpensionsanstalten (FPA) är till exempel anpassningsträning, psykoterapi och yrkesinriktad rehabilitering. Rehabilitering anordnas förutom av FPA till exempel av den allmänna hälso- och sjukvården, företagshälsovården, kommunernas socialtjänster och organisationer för funktionshindrade. Om du deltar i rehabilitering genom någon av dessa instanser bör du ta reda på om du kan få rehabiliteringspenning från FPA.

Yrkesinriktad rehabilitering anordnas även av arbetspensionsanstalter. Rehabilitering är alltid det första alternativet, och arbetspensionsanstalterna utreder alltid i samband med ansökan om sjukpension (invalidpension) om du har rätt till rehabilitering. Du kan fråga din läkare eller FPA varifrån du kan ansöka om rehabilitering. Du kommer då att hänvisas till lämplig rehabilitering om rehabiliteringen du behöver inte anordnas av FPA.

Om du har råkat ut för en olycka (exempelvis arbetsplatsolycka eller trafikolycka) eller har en yrkessjukdom är det ofta försäkringsbolaget som anordnar yrkesinriktad rehabilitering.

Närmare information

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.