Rehabilitering i Finland

Kuntoutus Suomessa
Om din arbetsförmåga blir nedsatt på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan du behöva rehabilitering. Här kan du läsa om rehabilitering i Finland. Reglerna gäller även Åland.

Rehabilitering hjälper till att leva med en sjukdom och fortsätta arbeta eller återgå till arbetslivet. Det är alltid det första alternativet när du har problem med arbetsförmågan.

Rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten (FPA) omfattar yrkesinriktad rehabilitering, krävande medicinsk rehabilitering, rehabiliterande psykoterapi och rehabilitering enligt prövning. FPA ordnar också yrkesinriktad rehabilitering för unga i åldern 16–29 år som inte förutsätter sjukdom. FPA kan betala rehabiliteringspenning för tiden med rehabilitering som ordnas av företagshälsovården, kommunen eller FPA.

Rehabilitering ordnas förutom av FPA till exempel av den allmänna hälso- och sjukvården, företagshälsovården, kommunernas socialtjänster och organisationer.

Yrkesinriktad rehabilitering ordnas även av arbetspensionsanstalterna. Arbetspensionsanstalterna utreder alltid i samband med ansökan om sjukpension om du har rätt till rehabilitering. Fråga din vårdgivare vems rehabilitering du kan ansöka om.

Om du har råkat ut för en olycka (exempelvis arbetsplatsolycka eller trafikolycka) eller har en yrkessjukdom är det ofta försäkringsbolaget som ordnar yrkesinriktad rehabilitering.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.