Revalidering og revalideringsydelse i Island

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi
Her kan du finde information om de regler der gælder for revalidering og revalideringsydelse i Island.

Revalideringsydelse er beregnet for dem, der er uarbejdsdygtige som følge af sygdom eller ulykke, og som er i revalidering med det for øje at komme ud på arbejdsmarkedet igen.

Revalideringens form

Tiltag i forbindelse med revalidering kan være i hænderne på forskellige institutioner, f.eks. socialtjenesten hos kommuner over hele landet, Reykjalundur og steder der tager sig af arbejdstræning for invalide. Det mest almindelige er, at en person henvender sig til arbejdsrevalideringsfonden VIRK som driver service over hele landet i samarbejde med fagforeninger. På vegne af VIRK arbejder specialuddannede rådgivere i arbejdsrevalidering, som i de fleste tilfælde er placeret hos fagforeninger og arbejder tæt sammen med fagforeningernes sygekasser.

Betingelser for revalideringsydelse i Island

Hovedbetingelsen for tildeling af revalideringsydelse er, at den enkelte borger tager aktivt del i revalidering under vejledning af fagmedarbejdere med henblik på generhvervelse af erhvervsevnen.

Vedkommende skal endvidere:

  • Have haft folkeregisteradresse i Island de seneste 6 måneder inden ansøgning eller i 3 år såfremt arbejdsevnen var reduceret ved ankomsten til landet.
  • Være i alderen 18-67 år.
  • Have mistet erhvervet ret til sygedagpenge fra arbejdsgiver og/eller afsluttet modtagelsen af syge- eller ulykkesdagpenge fra fagforening og forsikringsselskaber.
  • Ikke have ret til arbejdsløshedsunderstøttelse.
  • Være i et revalideringsforløb hvor der foreligger en revalideringsplan.

 

Revalidering når den pågældende har folkeregisteradresse i Island, men arbejder i et andet nordisk land

Mellem de nordiske lande findes der en aftale om, at en enkeltperson kan ansøge om at komme i revalidering i det land, hvor vedkommende bor, også selv om vedkommendes forsikringsmæssige rettigheder ligger i det land, hvor vedkommende arbejder. Betingelserne er dog forskellige mellem de nordiske lande. En enkeltperson kan henvende sig til offentlig myndighed (Statens Forsikringsinstitut) i arbejdslandet og undersøge muligheden for, at der kan træffes aftale mellem de to lande om revalidering og/eller udbetaling af revalideringsydelse.

Der udbetales ikke revalideringsydelse til andre lande, men muligvis til nordiske lande, hvis der foreligger en aftale om revalidering af/udbetaling af revalideringsydelse til en person.

At ansøge

Der ansøges om revalidering ad elektronisk vej på Mine sider hos tr.is

Man kan også ansøge på blanketter.

 

Hvem skal man kontakte i tilfælde af spørgsmål?

Nærmere oplysninger kan findes på Statens Forsikringsinstituts hjemmeside. Man kan også få informationer ad telefonisk vej hos en servicerådgiver på telefon (+354) 560 4400.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.