Videregående uddannelse i Grønland

Young people in Nuuk
Fotograf
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Her kan du få overblik over mulighederne for videregående uddannelse i Grønland.

I Grønland kan du søge ind på videregående uddannelser efter din studentereksamen (GUX). De grønlandske, videregående uddannelser deles op i kortere, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Korte videregående uddannelser, 2-3 år

En del af de korte videregående uddannelser i Grønland er akademiuddannelser (AU), som uddanner de studerende til bestemte erhverv, inden for eksempelvis handel, finans, administration, it, transport/logistik og service. Herudover findes der også turistguideuddannelser med særligt fokus på arktisk turisme.

De korte videregående uddannelser veksler mellem skoleophold og praktik. Som udgangspunkt er adgangskravet en bestået GUX, men der kan dispenseres i tilfælde, hvor ansøgeren har relevant erhvervserfaring.

Du kan læse korte videregående uddannelser på:

 • Campus Kujalleq i Qaqortoq
 • INUILI, Levnedsmiddelskolen i Narsaq
 • Niuernermik Ilinniarfik, Grønlands Handelsskole i Nuuk
Mellemlange videregående uddannelser, 3-4,5 år

I Grønland kan man læse et antal bacheloruddannelser, som kombinerer teoretisk og praksisorienteret uddannelse, og der er indlagt praktikforløb i uddannelsen. Professionsbacheloren er målrettet en bestemt profession som eksempelvis lærer, sygeplejerske, journalist, socialrådgiver, tolk, farmakonom og flere.

Mellemlange videregående uddannelser udbydes på:

 • Ilisimartusarfik, Grønlands Universitet i Nuuk
 • Niuernermik Ilinniarfik, Grønlands Handelsskole i Nuuk
 • KTI i Sisimiut
 • Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat
Lange videregående uddannelser, 5-6 år

En lang videregående uddannelse i Grønland består af en bachelor og en kandidat, som begge tages på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet i Nuuk. Bacheloren er en bred indføring i et akademisk fag, og mange vælger derfor at læse en kandidatuddannelse efterfølgende for at specialisere sig inden for et særligt felt.

Bachelor- og kandidatuddannelser udbydes kun på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet i Nuuk.

Her findes bacheloruddannelser inden for:

 • Erhvervsøkonomi
 • Jura
 • Kultur- og samfundshistorie
 • Samfundsvidenskab
 • Sprog, Litteratur & Medier
 • Teologi

Samt kandidatuddannelser inden for:

 • Kultur- og samfundshistorie
 • Samfundsvidenskab
 • Sprog, Litteratur & Medier
 • West Nordic Studies
Ph.d.-forskeruddannelser

Der udbydes i samarbejde mellem Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, og Grønlands Naturinstitut en 3-årig forskeruddannelse, der munder ud i en Ph.d.-grad. Der udbydes Ph.d.-stillinger inden for alle videnskabelige hovedområder: Naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige samt humanistiske.

Hvis du er nordisk borger og vil studere i Grønland

Er du nordisk borger, kan du studere i Grønland på lige fod med grønlandske studerende. Du kan derfor søge om optagelse på en grønlandsk uddannelsesinstitution, hvor du kan studere gratis.

Har du lyst til at læse et enkelt semester i Nuuk, tilbyder Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, studiepladser til gæstestuderende. Her udbydes kurser på dansk, grønlandsk og engelsk. Der optages gæstestuderende fra hele verden, men er du nordisk borger, kan du med fordel søge gennem Erasmus+ eller Nordplus, da du så får fortrinsret til en studieplads. Kontakt din studievejleder på dit studie for at få vejledning.

Grønlandsk uddannelsesstøtte

Der gælder særlige betingelser for at modtage grønlandsk uddannelsesstøtte. Du skal være:

 • Dansk statsborger
 • Bosat i Grønland
 • Indskrevet på en uddannelse og være studieaktiv

Danske og færøske studerende lever op til betingelserne, hvis de er bosat i Grønland og er studieaktive. Lever du ikke op til betingelserne, kan du søge om dispensation, hvis du kan dokumentere en særlig tilknytning til Grønland.

I de fleste tilfælde kan du i stedet tage uddannelsesstøtte med fra dit hjemland.

Studie- og kollegieboliger i Grønland

Alle grønlandske studiebyer har kollegier til rådighed. Kollegieværelser administreres af den enkelte uddannelsesinstitution.

I Nuuk er de fleste kollegier samlet i Kollegieadministrationens Fælleskontor (KAF).

Når du bliver optaget på en uddannelse i Grønland, kan du få vejledning om ansøgning om kollegiebolig hos studieadministrationen på din uddannelsesinstitution.

Mere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.