Videregående uddannelse i Grønland

Young people in Nuuk
Fotograf
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Her kan du få overblik over mulighederne for videregående uddannelse i Grønland.

I Grønland kan du søge ind på videregående uddannelser efter din studentereksamen (GUX). De grønlandske, videregående uddannelser deles op i kortere, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Korte videregående uddannelser, 2-3 år

En del af de korte videregående uddannelser i Grønland er akademiuddannelser (AU), som uddanner de studerende til bestemte erhverv, inden for eksempelvis handel, finans, administration, it, transport/logistik og service. Herudover findes der også turistguideuddannelser med særligt fokus på arktisk turisme, en skuespilleruddannelse samt en 1-årig kunstuddannelse.

De korte videregående uddannelser veksler mellem skoleophold og praktik. Som udgangspunkt er adgangskravet en bestået GUX eller anden grunduddannelse, men der kan dispenseres i tilfælde, hvor ansøgeren har relevant erhvervserfaring eller har bestået et adgangsprøve.

Du kan læse korte videregående uddannelser på:

 • Campus Kujalleq i Qaqortoq
 • INUILI, Levnedsmiddelskolen i Narsaq
 • Niuernermik Ilinniarfik, Grønlands Handelsskole i Nuuk
 • Imarsiornermik Ilinniarfik, Grønlands Maritime Center
 • Nunatta Isiginnaartitsinermik Ilinniarfia, Grønlands Skuespillerskole
 • Nunatsinni Eqqumiitsuliornermik Ilinniarfik, Grønlands Kunstskole
Mellemlange videregående uddannelser, 3-4,5 år

I Grønland kan man læse et antal bacheloruddannelser, som kombinerer teoretisk og praksisorienteret uddannelse, og der er indlagt praktikforløb i uddannelsen. Professionsbacheloren er målrettet en bestemt profession som eksempelvis lærer, sygeplejerske, journalist, socialrådgiver, tolk, farmakonom og flere.

Mellemlange videregående uddannelser udbydes på:

 • Ilisimartusarfik, Grønlands Universitet i Nuuk
 • Niuernermik Ilinniarfik, Grønlands Handelsskole i Nuuk
 • KTI i Sisimiut
 • Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat
Lange videregående uddannelser, 5-6 år

En lang videregående uddannelse i Grønland består af en bachelor og en kandidat, som begge tages på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet i Nuuk. Bacheloren er en bred indføring i et akademisk fag, og mange vælger derfor at læse en kandidatuddannelse efterfølgende for at specialisere sig inden for et særligt felt.

Bachelor- og kandidatuddannelser udbydes kun på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet i Nuuk.

Her findes bacheloruddannelser inden for:

 • Erhvervsøkonomi
 • Journalistik
 • Jura
 • Kultur- & samfundshistorie
 • Lærer
 • Oversættelse & tolkning
 • Samfundsvidenskab
 • Socialrådgiver
 • Sprog, litteratur & medier
 • Sygepleje
 • Teologi

Samt kandidatuddannelser inden for:

 • Kultur- og samfundshistorie
 • Samfundsvidenskab
 • Sprog, Litteratur & Medier

Derudover udbyder Grønlands Klimaforskningscenter naturvidenskabelige kurser på kandidatniveau.

Ph.d.-forskeruddannelser

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, udbyder den 3-årige ph.d.-uddannelse inden for områderne:

 • Arktiske studier – pædagogik og uddannelsesvidenskab
 • Arktiske studier – sundheds- og samfundsforhold
 • Arktiske studier – kultur, sprog og samfundsforhold 

Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut indkalder hvert år unge forskere fra alle videnskabelige hovedområder til en ansøgningsrunde om ph.d.- og postdoc-stipendier. Stipendierne udbydes mod forventet bevilling fra Grønlands Selvstyre og den danske stat. Stipendierne skal styrke dansk-grønlandsk forskningssamarbejde, udvikling af forskning og rekruttering af unge forskere til Grønlands-forskningen.

Efteruddannelser

Ilisimatusarfik – Grønlands universitet tilbyder også en række efteruddannelser, som kan supplere en bachelor- eller kandidatuddannelse. På Ilisimatusarfik har du følgende muligheder for efteruddannelse:

 • Enkeltfag
 • Master i journalistik
 • Master i didaktik, kulturmøder & forandringsprocesser
 • Diplomuddannelse i arktisk specialsygepleje
 • Diplomuddannelse i specialpædagogik
 • Specialuddannelse: intensiv sygepleje
 • Specialuddannelse: anæstesiologisk sygepleje
 • Universitetspædagogikum
 • Klinisk vejleder
 • Kurser fra Institut for Læring
 • Pastoralseminarium

Hvis du er nordisk borger og vil studere i Grønland

Er du nordisk borger, kan du studere i Grønland på lige fod med grønlandske studerende. Du kan derfor søge om optagelse på en grønlandsk uddannelsesinstitution, hvor du kan studere gratis.

Læg dog mærke til, at der i visse uddannelser stilles krav på kundskaber i grønlandsk. Dette kommer ofte an på underviseren. Du kan få mere information om sprogkrav ved at kontakte uddannelsesinstitutionen direkte.

Det er også en god ide at tjekke, hvad kravene er i forhold til anerkendelse af din nuværende uddannelse i Grønland samt din grønlandske uddannelse i udlandet.

Grønlandsk uddannelsesstøtte

Der gælder særlige betingelser for at modtage grønlandsk uddannelsesstøtte. Du skal være:

 • Dansk statsborger
 • Bosat i Grønland
 • Indskrevet på en uddannelse og være studieaktiv

Danske og færøske studerende lever op til betingelserne, hvis de er bosat i Grønland og er studieaktive. Lever du ikke op til betingelserne, kan du søge om dispensation, hvis du kan dokumentere en særlig tilknytning til Grønland.

I de fleste tilfælde kan du i stedet tage uddannelsesstøtte med fra dit hjemland.

Studie- og kollegieboliger i Grønland

Alle grønlandske studiebyer har kollegier til rådighed. Kollegieværelser administreres af den enkelte uddannelsesinstitution.

I Nuuk er de fleste kollegier samlet i Kollegieadministrationens Fælleskontor (KAF).

Når du bliver optaget på en uddannelse i Grønland, kan du få vejledning om ansøgning om kollegiebolig hos studieadministrationen på din uddannelsesinstitution.

Optagelse på bacheloruddannelser

Minimumskravet til at blive optaget på bacheloruddannelsen er en gennemført og bestået studieforberedende uddannelse (GUX-eksamen). De fleste uddannelser stiller dog andre krav på karaktergennemsnit, studieretning, karakterer i visse fag og lignende.  De fleste uddannelser kræver også, at man har gode kundskaber i grønlandsk, dansk og engelsk. 

Universitetet kan tillade ansøgere at søge optagelse på et andet grundlag end de forudsatte adgangskrav, hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og universitetet skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen. 

Sygeplejeuddannelsen har en specifik optagelsesstrategi, hvor man bliver optaget i to forskellige grupper. Første gruppe, der udgør 70 %, optages efter en motiveret ansøgning samt gennemsnittet på den adgangsgivende GUX-eksamen. Anden gruppe, der udgør 30 %, optages efter andre kriterier. 

Er der flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, optages ansøgere ud fra universitetets samlede vurdering af ansøgernes kvalifikationer, herunder i særdeleshed primært ansøgernes eksamenskaraktergennemsnit på den gymnasiale uddannelse, sekundært ansøgernes grønlandsk- og danskkundskaber samt tertiært ansøgernes realkompetencer. 

Ansøgning sker online via Sullissivik. Udover ansøgningen kan der også ordnes optagelsesprøver til visse uddannelser. Du finder mere information om de forskellige adgangskrav i uddannelsernes studieordninger. 

Hvordan søger du med en eksamen fra et andet nordisk land?

Man kan optages med en udenlandsk eksamen, der kan ligestilles med en grønlandsk/dansk adgangsgivende eksamen. Du kan bruge Uddannelses- og Forskningsministeriets Eksamensbog for at omregne dine karakterer og eksamener. 

Specifikke fagkrav

Visse uddannelser har krav på minimumskarakter i specifikke fag. Du kan finde mere information om dette i uddannelses studieordning. 

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrister til samtlige uddannelser er den 1. marts. Studiestart er i september.

Optagelse på kandidatuddannelser

For at få adgang til at indskrive sig som kandidatstuderende i Ilisimatusarfik skal en studerende forinden have erhvervet sig en B.A.-grad ved det samme institut eller en anden højere uddannelsesinstitution som afdelingslederen kan godkende. 

Optagelse på efteruddannelser

Det kræves som regel en relevant kandidatuddannelse eller anden grunduddannelse samt erhvervserfaring for at kunne blive optaget på master- og diplomuddannelser i Ilisimatusarfik. 

Afsluttet bachelor i teologi fra Ilisimatusarfik eller en kandidateksamen i teologi er en forudsætning for at kunne blive optaget på pastoralseminariet. 

Udveksling i Grønland

Har du lyst til at læse et enkelt semester i Nuuk, tilbyder Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, studiepladser til gæstestuderende. Her udbydes kurser på dansk, grønlandsk og engelsk. Der optages gæstestuderende fra hele verden, men er du nordisk borger, kan du med fordel søge gennem Erasmus+ eller Nordplus, da du så får fortrinsret til en studieplads. Kontakt din studievejleder på dit studie for at få vejledning om de forskellige udvekslingsprogrammer og godskrivning.

Mere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.