Højere videregående uddannelse i Sverige

Studerende på et bibliotek
Photographer
Yadid Levy/Norden.org
Her kan du læse om uddannelse ved universiteter og högskolor i Sverige og om optagelse, adgangskrav, kvoter og omregning af karakterer.

Offentlig uddannelse i Sverige er gratis for nordiske statsborgere. Private uddannelsesinstitutioner kan derimod kræve afgifter.

I Sverige kan du læse en videregående uddannelse på et universitet eller på en högskola. Der er ikke nogen stor forskel mellem universiteter og högskolor. På et universitet har du altid mulighed for at søge videre til en forskeruddannelse når du er færdig med din grunduddannelse hvorimod det ikke altid muligt på en högskola.

På en videregående uddannelse kan du vælge at følge et fastlagt studieforløb (programstudier) eller sammensætte en uddannelse ved at tage en række enkelte kurser (fritstående kurser). En videregående uddannelse er opdelt i 3 niveauer: 1) grunduddannelse (grundnivå), 2) overbygningsuddannelse (avancerad nivå) samt 3)  forskeruddannelse. En bachelorgrad i Sverige kaldes ”kandidat” eller ”bachelor” og tilbydes på ”grundnivå”. Mastergraden på overbygningsuddannelsen strækker sig over to år. Der findes også kortere uddannelser på masterniveau. De kaldes ”magister” og er etårige.

Inden for de humanistiske, samfundsmæssige og naturvidenskabelige fag er det almindeligt at de studerende selv sammensætter sin uddannelse, mens det er mere almindeligt at følge et fast forløb inden for de juridiske, tekniske og medicinske fag. Professionsuddannelser tilbydes som hele programmer med egne titler.

I Sverige måles videregående uddannelser i point (högskolepoäng), hvor ét årsværk på 40 uger svarer til 60 point, og et semester svarer til 30 point. Uddannelsesinstitutionerne oplyser målene for en uddannelse og hvor mange point kurserne giver i en kursusplan for de enkelte kurser.

Du finder fag, aktuelle læresteder og information om studielivet i Sverige på Studera.nu.

Optagelse

Har du en gymnasieuddannelse fra et andet nordisk land, kan du søge til en videregående uddannelse i Sverige. Læs om ansøgningsprocedure, ansøgningsfrist, adgangskrav, hvordan dine karakterer beregnes og hvilke dokumenter du skal sende ind for at blive optaget op en videregående uddannelse i Sverige.

Ansøgningsprocedure

Du kan søge efter en uddannelse på Antagning.se. Du kan vælge enkeltstående kurser eller hele programforløb. Du skal sætte den uddannelse, du helst vil læse, først i ansøgningen. Du kan ændre dine valg frem til den sidste tilmeldingsdato.

Du skal oprette en brugerprofil og vælge kurser på Antagning.se for at kunne indsende din tilmeldning til undervisning. På Antagning.se kan du også læse mere om optagelsesregler og hvilke papirer du skal uploade eller sende ind. Husk at takke ja eller nej til den uddannelse du bliver tilbudt. Universitetet eller högskolan, som du bliver optaget på, kontakter dig når studiestarten nærmer sig.

Ansøgningsfrist

Der er en del vigtige datoer at holde styr på før og under optagelsesperioden. På Antagning.se ser du hvilke datoer der gælder for forskellige semestre.

Adgangskrav

For at blive optaget på en videregående uddannelse i Sverige kræves visse forkundskaber. På Antagning.se og på uddannelsesinstitutionernes websider finder du information om hvilke adgangskrav der er til den uddannelse du vil søge ind på.

Der er forskellige former for adgangskrav til videregående uddannelser i Sverige. Kravene er opdelt i grundlæggende krav (behörighet) som gælder for alle videregående uddannelser og særlige krav (särskild behörighet) som gælder for visse uddannelser der kræver yderligere forkundskaber.

De grundlæggende adgangskrav opfylder du hvis du har en bestået ungdomsuddannelse som giver adgang til universitetsstudier i uddannelseslandet. Hvis du ikke opfylder det grundlæggende adgangskrav, kan du for eksempel komplettere din uddannelse gennem voksenuddannelse.

Til de fleste videregående uddannelser skal du desuden have yderligere forkundskaber. Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse hvad det er. Som regel drejer det sig om at du skal have bestået visse gymnasiefag.

Ansøgningskvoter

Når der er flere ansøgere end pladser til en uddannelse, fordeles pladserne ud fra forskellige kvoter (betygsgrupper). Uanset hvilken studiebaggrund du har, så skal du vise at du opfylder de grundlæggende adgangskrav.

Du kan søge ind på en videregående uddannelse via flere kvoter, hvis du kan styrke de grundlæggende adgangskrav på flere måder.

Betygsgrupp 1 (direktgrupp - BI) er for ansøgere med afsluttede gymnasiestudier dergiver adgang uden kompletteringsstudier.

Betygsgrupp 2 (kompletteringsgrupp - BII) er for ansøgere som har kompletteret med studier på Komvux i Sverige for at opfylde adgangskravene.

Högskoleprovet er for dig der er usikker på om du kan komme ind i BI. Du kan tage en optagelsesprøve og ansøge med resultatet fra testen. Prøven afholdes ved flere læresteder i Sverige to gange om året. Hvis du får et dårligt resultat på testen, vil uddannelsesinstitutionen i stedet se på gennemsnittet på din gymnasieeksamen.

Du kan læse om tilmelding og tidspunkt for högskoleprovet på Studera.nu. Du kan forberede dig ved at gennemgå tidligere högskoleprov som du finder på Studera.nu eller på Högskoleprovguiden.

Sprogkrav

Hvis du skal søge ind på en svensk videregående uddannelse, skal du have gennemført en gymnasieuddannelse. Derudover skal du have gode kundskaber i svensk og engelsk. Hvis du har en gymnasieeksamen fra et andet nordisk land, gælder den som en bekræftelse på at du opfylder kravet om at kunne svensk på et vist niveau.

De fleste studier foregår på svensk. Det er ikke alle uddannelsesinstitutioner der tillader studerende at skrive på et andet skandinavisk sprog ved afleveringer og eksamener. Hvis undervisningen i et fag er foregået på engelsk, aflægges eksamen også på engelsk.

Studerende fra de andre nordiske lande får ofte tilladelse til at aflægge eksamen på et af de skandinaviske sprog, i både skriftlige og mundtlige fag. Du bør kontakte studievejledningen på den uddannelse, du vil søge ind på i Sverige for information om at gå til eksamen på et andet skandinavisk sprog.

Bedømmelse af udenlandske karakterer

Du skal ikke selv oversætte dine karakterer når du søger ind på en uddannelse i Sverige.

På Universitets- och högskolarådets netsted kan du læse om hvordan dine karakterer omregnes fra din ungdomsuddannelse i et andet nordisk land til svenske karakterer.

Udveksling

Du kan tage en del af din uddannelse i Sverige gennem en aftale ved din uddannelsesinstitution i dit hjemland. Du skal kontakte instituttet du går på eller et internationalt kontor på din uddannelsesinstitution for at finde ud af hvilke udvekslingsaftaler der findes.

Du kan også tage på udveksling selv om din uddannelsesinstitution ikke har en aftale med den uddannelsesinstitution du vil søge ind på i Sverige. Du skal kontakte uddannelsesinstitutionen du vil søge ind på og høre om de kan optage dig som ”guest student” eller ”free mover” i et semester eller et år. For at fagene skal blive godkendt i din uddannelsesplan, skal din uddannelsesinstitution i hjemlandet forhånds- og eftergodkende fagene du tager i Sverige.

Studenterkår

I Sverige findes der studenterorganisationer som kaldes "studentkår". Det er interesseorganisationer der styres af studerende for studerende. Alle der studerer ved et universitet eller en högskola i Sverige har ret til at gå med i en studentkår.

Du kan kontakte dit uddannelsessted for mere information. Du kan også læse mere om det på Sveriges förenade studentkårers webside.

Nordisk overenskomst om adgang til videregående uddannelser

De nordiske lande har en overenskomst om adgang til videregående uddannelse i Norden. Du har derfor adgang til offentlige, videregående uddannelser på samme eller tilsvarende vilkår som landets egne ansøgere hvis du er uddannelsessøgende og bor i et andet nordisk land. Nordiske statsborgere skal ikke betale en studie- eller tilmeldingsafgift i Sverige.

Hvis du ikke er svensk statsborger, skal du indsende papirer, der bekræfter at du er statsborger i et af de nordiske lande. Hver optagelsesomgang har en deadline for hvornår du skal bevise dit statsborgerskab. Hvis du ikke er nordisk statsborger, men har fast bopæl i et nordisk land, kan du være undtaget fra at skulle betale studie- og tilmeldingsafgift.

Før du søger ind på en uddannelse i Sverige, bør du undersøge om uddannelsen er godkendt i dit hjemland så du også kan arbejde i hjemlandet efter din uddannelse. Du kan kontakte EURES eller den institution i dit hjemland der arbejder med godkendelse af international uddannelse for at få information om din uddannelse.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.