Videregående uddannelse og erhvervsuddannelse i Norge

Students studying
Fotograf
Photo by Annie Spratt on Unsplash
Her kan du læse mere om erhvervsuddannelse og videregående uddannelse ved universiteter og høgskoler (svarer omtrent til de danske professionshøjskoler) i Norge, og hvordan du søger om optagelse på disse uddannelser.

De nordiske lande har indgået en overenskomst om lige adgang til videregående uddannelse. Det betyder, at en gymnasial uddannelse fra et nordisk land, giver dig ret til at søge om optagelse på en videregående uddannelse i et andet nordisk land på lige eller tilsvarende vilkår, som ansøgere fra det pågældende land.

Hvilke former for videregående uddannelse findes der i Norge?

Der er 27 universiteter og høgskoler samt 24 erhvervsskoler i Norge. Der findes også en række private videregående uddannelsesinstitutioner.

Universiteter og høgskoler i Norge

Universiteterne og høgskolerne i Norge tilbyder bachelor- og mastergrader på henholdsvis 3 og 5 år. Desuden tilbydes der professionsstudier og studier af et års varighed flere steder. Der er ikke længere så stor forskel på, hvordan høgskoler og universiteter fungerer. En af grundene til dette er, at der løbende sker sammenlægninger og fusioner mellem uddannelsesinstitutionerne. 

Erhvervsskoler i Norge

Erhvervsuddannelser ("fagskoleutdanning") er et erhvervsrettet alternativ til høgskole- og universitetsuddannelser. Det er en kort, erhvervsrettet uddannelse, som varer fra et halvt til to år. Uddannelserne giver kompetencer, som kan bruges direkte i arbejdslivet. Erhvervsuddannelserne er baseret på ungdomsuddannelser eller tilsvarende kompetence, og de er ofte tilrettelagt, således at uddannelserne kan tages ved siden af et arbejde. 

Alle fylkeskommuner tilbyder erhvervsuddannelser, men der er også private aktører på dette område. 

"Fagskoleutdanning" i Norge svarer til erhvervsuddannelserne i Danmark og "yrkeshøgskola" i Sverige.

Hvilke grader findes der inden for videregående uddannelser i Norge?

De videregående uddannelser i Norge er opdelt i forskellige grader. Norge følger Bologna-processen og har derfor afsluttende grader, som svarer til graderne i de andre europæiske lande. Desuden bruger alle universiteter og høyskoler det internationale karaktersystem med bogstaver fra A til F. Efter endt mastergrad kan man søge om optagelse på et ph.d.-studium af 3 års varighed.

Du kan søge om optagelse på grunduddannelserne på baggrund af en ungdomsuddannelse, som giver generel studiekompetence. 60 studiepoint svarer til ét års fuldtidsstudier. 

  • Årsstudium (60 studiepoint)
  • Kandidatstudium (120 studiepoint)
  • Bachelorstudium (180 studiepoint) 
  • Masterstudium (300 studiepoint)
  • Professionsstudium (360 studiepoint)
Bachelorgrad og årsstudium i Norge

Den første og laveste grad du kan opnå på et universitet eller en høyskole i Norge er bachelorgraden, som er en treårig grad. Du kan også tage nogle studier på ét studieår ("årsstudium"). Et årsstudium svarer til 60 studiepoint (ECTS) og kan være en separat uddannelse, indgå i en bachelorgrad eller danne grundlag for optagelse på en professionsuddannelse i faget. 

For at blive optaget på et årsstudium eller en bacheloruddannelse skal du enten have generel studiekompetence fra en ungdomsuddannelse eller være kvalificeret på anden vis. Hvis du har en treårig gymnasial uddannelse fra et andet nordisk land, er du kvalificeret til optagelse, og du behøver ikke at dokumentere dine norskkundskaber, hvis du har tilstrækkelige kundskaber i norsk, dansk eller svensk fra dit hjemland. Du skal heller ikke dokumentere dine engelskkundskaber. Ansøgere med en udenlandsk uddannelse fra et ikke-nordisk land skal kunne dokumentere deres kundskaber både i norsk og engelsk.

Samordna opptak er en tjeneste, som administrerer og koordinerer optagelse af nye studerende på norske universiteter, høgskoler og erhvervsskoler. Samordna opptak har information om optagelsesregler, samt hvordan uddannelse fra et andet nordisk land vurderes i Norge.

Professionsuddannelser i Norge

Professionsuddannelser er uddannelser inden for specifikke fag som fører til en bestemt profession. Der kan for eksempel være tale om psykologi, jura og medicin. Disse uddannelser er som regel femårige.

Samordna opptak har information om optagelsesregler, samt hvordan uddannelse fra et andet nordisk land vurderes i Norge.

Mastergrad i Norge

Du skal have gennemført en bacheloruddannelse for at kunne søge om optagelse på en masteruddannelse. Udenlandske bachelorgrader bliver ikke altid godkendt som en norsk bachelorgrad, og det er muligt at du skal tage supplerende fag på et norsk universitet før du kan søge ind på masteruddannelsen – også selvom du har en bachelorgrad fra et andet land. Med en mastergrad har man opnået en femårig uddannelse.

Du søger som regel om optagelse på en mastergrad ved den uddannelsesinstitutioner, hvor du ønsker at studere.

Doktorgrad i Norge

Når du har opnået mastergraden, kan du søge om at tage en doktorgrad. Det er den højeste grad, som du kan opnå i Norge, og du får løn, mens du tager den. Almindeligvis indebærer en doktorgrad, at du forsker i et bestemt tema, og at du skriver artikler om dine resultater. Det tager som regel tre til fire år at tage en doktorgrad.

Hvordan søger du om en studieplads i Norge?

I Norge søger du om optagelse på en videregående uddannelse via Samordna opptak. Dette gælder også, selvom du ikke har et norsk fødselsnummer. Nogle uddannelser og uddannelsesinstitutioner er ikke med i Samordna opptak. Her skal du søge om optagelse direkte på uddannelsesinstitutionernes netsteder.

Ansøgningsfristen hos Samordna opptak er den 15. april. Ansøgningsfristen for særlige ansøgergrupper, login til din ansøgning og en oversigt over ansøgningsprocedurer findes på samordnaopptak.no. Du kan omprioritere dine uddannelsesønsker helt indtil den 1. juli. Den 20. juli får du svar på, om du er blevet optaget på din førsteprioritet, eller om du er blevet optaget på en af de uddannelser du har prioriteret lavere. Du får også svar på, om du eventuelt står på venteliste. Du skal logge ind på din netansøgning hos Samordna opptak for at se svaret på din ansøgning. Svarfristen er den 24. juli. Hvis du ikke takker ja til den studieplads, som du har fået tilbudt, mister du den. Du skal logge ind på din ansøgning på Samordna opptak for at takke ja til pladsen.

Studiestart er som regel omkring den 10. august, men dette varierer fra sted til sted.

Hvis du ønsker at søge om optagelse på en masteruddannelse, skal du henvende dig direkte til den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Optagelse på videregående uddannelser i Norge

Der gælder forskellige optagelseskrav og regler for pointberegning på erhvervsskoler, høgskoler og universiteter. 

Du skal opfylde optagelseskravene, hvis du ønsker at studere på en erhvervsskole. De fleste erhvervsuddannelser kræver, at du enten har fag-/svendebrev eller en treårig erhvervsfaglige uddannelse, som er relevant for det pågældende studium. Det kan også være andre supplerende krav. Det er også muligt at søge om optagelse på baggrund af realkompetence. 

Du skal have generel studiekompetence fra en ungdomsuddannelse, hvis du ønsker at studere på et universitet eller en høgskole. Desuden har visse studier særlige optagelseskrav. Når du har søgt om optagelse, bliver du automatisk vurderet i den ordinære kvote (kan sammenlignes med kvote 2 i Danmark) og eventuel i kvoten for "førstegangsvitnemål" (kan sammenlignes med kvote 1 i Danmark).

Andre relevante forhold vedrørende videregående uddannelse i Norge

Her har vi samlet relevant information til dig, som ønsker at tage en videregående uddannelse i Norge

Sprog på uddannelsesinstitutionen

Undervisningen er på norsk, medmindre andet fremgår. Studiematerialet kan også være på engelsk og nogle gange på andre skandinaviske sprog. 

Uddannelsesstøtte til uddannelse i Norge

Som regel kan du søge om uddannelsesstøtte i det land, hvor du er statsborger. Du skal derfor kontakte myndighederne i dit eget land for at finde ud af, om de støtter den uddannelse, som du ønsker at tage i Norge.

Økonomi som studerende

Videregående uddannelse er gratis i Norge, men du skal betale semesterafgift og købe studiematerialet selv. Semesterafgiften skal finansiere forskellige velfærdstilbud til de studerende som eksempelvis træning, sundhedstilbud og andet. Afgiften betales til den studenterforening, som uddannelsesinstitutionen er knyttet til. På nogle uddannelsesinstitutioner skal du også betale en kopiafgift, og størrelsen af semesterafgiften kan derfor variere mellem de forskellige uddannelsessteder.

Når du er registreret som studerende og har betalt semesterafgift, vil du få et bevis, som giver dig rabat på blandt andet rejseudgifter og kulturtilbud.

Vær opmærksom på, at private høyskoler har deres egne studiepriser. Du kan henvende dig til den enkelte uddannelsesinstitution for at få en oversigt over priserne.

Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål?

Du kan kontakte Samordna opptak, hvis du har spørgsmål om videregående uddannelse og erhvervsskoler i Norge. 

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.