Folkemødet 2023

15.06.23 | Begivenheder
alt=""
Fotograf
Make Sense
På Bornholm kan du i år deltage på 15 højaktuelle arrangementer i Nordens telt. Vi byder på debat om energiløsninger, erhvervsskoler, biodiversitet, unge og fællesskaber. Og så byder vi velkommen til et særligt arrangement, hvor ukrainske og russiske kvinder møder hinanden.

Information

Dato
15 - 17.06.2023
Tid
11:00 - 18:00
Sted

Folkemødet
Allinge, Bornholm
Danmark

Type
Andet


 

Vores debatter på Folkemødet 2023:

15. juni kl. 11.45: Grøn omstilling og havet

Den nordiske energiomstilling kræver en massiv udbygning af havvind, hvilket fører til et kapløb om pladsen i havet. 
 

15. juni kl. 12.45: Gør virksomhederne nok for biodiversiteten?

Tab af biodiversitet kræver handling. For at vende udviklingen og genetablere biodiversiteten skal alle samfundets aktører i spil. Men hvordan?

Debatten livestreames på norden.org. 

15. juni kl. 15.30: Kan vi skabe et bæredygtigt nordisk økosystem for venturekapital?

Norden er blandt ledende europæiske regioner inden for innovation og startups. Hvordan kan vi påvirke privat kapital til at understøtte cirkulær innovation i regionen?

15. juni kl. 17.00: Alle hylder de fælles nordiske værdier, men sproget svækkes

Vi ser en tendens til, at kendskabet til de nordiske sprog er svækket i løbet af seneste årtier. Hvordan kan det være? Hvorfor er sproget og kulturen så vigtig? 

16. juni kl. 9.30: Del din sundhedsdata gennem sundhedsapps?

Hvis fokus på sundhedsområdet skal ændres fra behandling til forebyggelse, så kræver det en langt højere grad af borgerinvolvering og villighed til at dele personlige sundhedsdata. Digitale sundhedsapps kan være en stor del af løsningen.

16. juni kl. 10.30: Skam, NATO og kalmarunionen. Er ungdommen nordisk?

Har vi en fælles nordisk identitet og hvilke muligheder vi har for samarbejde? Kan vi lave en fælles public-serviceplatform? Et nordisk forsvarssamarbejde? 

16. juni kl. 13.00: Fremtidens erhvervsuddannelser i Norden

Manglen på faglært arbejdskraft er en udfordring i Danmark og resten af Norden. I Danmark er frafaldet fra erhvervsuddannelser næsten tre gange så stort som frafaldet fra de gymnasiale uddannelser, svarende til 40%. Vi vil kickstarte debatten med de unge om fremtidens erhvervsuddannelser!  

Debatten livestreames på norden.org. 

16. juni kl. 14.15: Energi og sikkerhed – et nyt trilemma

Kan vi fortsat nå vores klimamål samtidig med at vi sikrer en retfærdig, grøn omstilling i en tid præget af højere energipriser og en usikker geopolitiske situation? 

16. juni kl. 15.30: En ny nordisk tidsalder?

Altinget og Nordisk Ministerråd er gået sammen om at italesætte det nordisk samarbejde og fremtiden for dette. 

Debatten livestreames på norden.org.

16. juni kl. 15.30: Indigenous Peoples rights and knowledge in the green transition

This panel will dive into the topics of Indigenous rights, the green transition and biodiversity - and best practices to harmonize these.

16. juni kl. 17.00: Norden byder indenfor

Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd byder velkommen til en snak om den nordiske identitet og svarer på spørgsmål om det nordiske samarbejde.

17. juni kl. 9.30: Naturbaserede løsninger - oplev de nyeste!

Oplev de nyeste nordiske naturbaserede løsninger, der skal bidrage til at holde klimaforandringerne under 1,5 grader. Deltag også i drøftelsen af, hvor langt – eller kort, vi er kommet på området, og hvad der skal til for at opskalere arbejdet med naturbaserede løsninger i Norden. 

17. juni kl. 10.45: Pust nyt liv i dit gamle tøj - workshop med islandske Ýrúrarí

At give tøj og andre tekstiler længere levetid, er et nøgleelement i at sikre en bæredygtig tekstilbranche. Medbring din hullede yndlingsweater eller lav personlige „patches“ til at tage med hjem.

17. juni kl. 14.00: Unge udenfor fællesskabet – hvordan får vi alle med?

Flere og flere unge mistrives og føler sig udenfor. Nordisk Ministerråd samler unge, eksperter, civilsamfundsaktører og beslutningstagere på alle de fem nordiske folkemøder for at adressere en central fællesnordisk udfordring: Hvordan får vi flere unge med? 

17. juni kl. 15.15: Women in War

How is the relationship between the Ukrainian- and Russian diaspora, after more than a year after Russia started its full-scale invasion and war in Ukraine? Is it possible for them to enter into a dialogue - maybe even be able to join forces to change the current situation?