Onko isillä kestävän kehityksen avaimet hyppysissään?

Think Nordic! Podcast: Do dads hold the key to sustainability?

Do dads hold the key to sustainability? Live podcast recording at COP24

Photographer
Robert Bednarczyk

Kuuntele Think Nordic! -podcast:

Huom! Podcast on englanninkielinen.

Sukupuolten tasa-arvo on ollut takaamassa pohjoismaista hyvinvointia. Naisten ja miesten täyden kykyvarannon hyödyntäminen on osoittanut, että vakaus ja kestävyys kulkevat käsi kädessä yhtäläisten oikeuksien, velvollisuuksien ja mahdollisuuksien kanssa. Tästä huolimatta Pohjoismaissakin on vielä paljon tehtävää.

Kuuntele Spotifyssa.

Think Nordic! -podcast-sarjan tässä osassa tarkastellaan sitä, miten Pohjoismaista on tullut maailman edistyksellisimpiä tasa-arvoalueita. Mukana ovat Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestön (ITUC) pääsihteeri Sharan Burrow sekä norjalaisparlamentaarikko Espen Barth Eide. Podcast on tallennettu elävän yleisön edessä COP24-kokouksen pohjoismaisessa paviljongissa Puolan Katowicessa.

Tasa-arvoinvestoinnit kannattavat

Pohjoismaisen tasa-arvon symboliksi on noussut ruotsalainen ”latteisä”, jolla on vauva kantorepussa ja parta trimmissä. Isyysvapaa on yksi edellytys tasa-arvolle, josta hyötyvät paitsi perheet myös koko yhteiskunta.

”Täystyöllisyys on modernien yhteiskuntien perusta. Investoinnit lastenhoitoon, terveydenhuoltoon ja muihin osa-alueisiin, jotka kuuluivat aiemmin epäviralliseen talouteen, tuottavat valtavasti hyötyä yhteiskunnalle. Ihmisten kyvyt hyödynnetään nyt paljon paremmin”, Sharan Burrow sanoo.

Pohjoismaat ovat jo yli 40 vuoden ajan pyrkineet luomaan tasa-arvoa kaikilla yhteiskunta-aloilla. Nyt on selvää, että nämä investoinnit luovat työllisyyttä, perheiden hyvinvointia ja kasvua.

”Alussa oli vastustusta. Meillä on ollut Pohjoismaissa monia pieniä ja suuria taisteluita, milloin aborttioikeudesta, milloin äitiysturvasta. Nyt yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet nähdään yhteiskuntiemme perustana, ja työnantajat oudoksuvat miehiä, jotka eivät halua hoitaa lapsiaan”, Espen Barth Eide kertoo.

Naiset eivät kaipaa voimaannuttamista – he ovat jo vahvoja

”Enää ei eletä maailmassa, jossa naiset ovat miesten suopeuden varassa”, Sharan Burrow sanoo. Hän vastustaakin ajatusta naisten voimaannuttamisesta silloin, kun perusturva ja yhdenvertaisuus ovat kunnossa. Hän jatkaa: ”Nyt pitäisi ruveta puhumaan siitä, miten yhtäläisten oikeuksien puute ryövää perheiltä mahdollisuuksia. Tämä on hyvin erilainen näkökulma asiaan ja voi toimia muutosajurina.”

Mutta onko pohjoismaista tasa-arvomallia mahdollista saavuttaa muualla maailmassa, missä on erilaiset kulttuuriset ja yhteiskunnalliset rakenteet?

”Pohjoismaissa oli 40 vuotta sitten sama tilanne kuin monissa muissa maailman paikoissa. En niele väitettä, jonka mukaan kulttuuri tekee tasa-arvon saavuttamisesta mahdotonta. Kulttuuri voi muuttua, ja Pohjoismaissa se on muuttunut”, Espen Barth Eide sanoo ja jatkaa toteamalla, että yhtäläisiin mahdollisuuksiin on keskityttävä jatkuvasti. ”Pohjoismaissakin tarvitaan nykyistä suurempia muutoksia.”

Kuuntele podcast, jossa kerrotaan lisää pohjoismaisista tasa-arvovaikutuksista. Think Nordic! -podcast löytyy kaikilta podcast-alustoilta tai tämän sivun alusta.

Contact information