Tietoa talous- ja rahapolitiikan ministerineuvostosta (MR-FINANS)

Pohjoismaiden hallitusten talous- ja rahapoliittista yhteistyötä johtavat Pohjoismaiden valtiovarainministerit, jotka muodostavat talous- ja rahapolitiikan ministerineuvoston (MR-FINANS). Ministerineuvoston vuotuisessa kokouksessa keskustellaan talous- ja rahapolitiikan osa-alueista, joilla pohjoismainen yhteistyö voi tuottaa enemmän lisäarvoa kuin pelkkä kansallinen työskentely.

Työn yleistavoitteita ovat:

  1. Vakaan ja kestävän talouskasvun varmistaminen
  2. Pohjoismaisten hyvinvointimallien kehittäminen
  3. Taloudellisen yhdentymisen edistäminen Pohjoismaissa, Itämeren alueella ja Euroopassa sekä
  4. Pohjoismaisten etujen ajaminen kansainvälisesti

Lisäksi yhteistyö edistää keskustelua EU:sta ja veroasioista, pohjoismaisten rajaesteiden poistamisesta, taloudellisten tavoitteiden nykyistä vahvemmasta sisällyttämisestä pohjoismaiseen kestävän kehityksen strategiaan sekä pohjoismaisiin finanssimarkkinoihin liittyvän pohjoismaisen yhteistyön jatkamisesta.

Contact information