Norræna ráðherranefndin um efnahags- og fjármál (MR-FINANS)

Samstarf norrænu ríkisstjórnanna á sviði efnahags- og fjármála fer fram undir stjórn norrænu fjármálaráðherranna, sem saman mynda Norrænu ráðherranefndina um efnahags- og fjármál (MR-FINANS). MR-FINANS fundar einu sinni á ári til að ræða þau svið fjármálastefnu þar sem meiri ávinningur hlýst af norrænu samstarfi en ef löndin störfuðu hvert í sínu lagi.

Gegnumgangandi liðir í starfinu eru:

  1. að tryggja stöðugan og sjálfbæran hagvöxt,
  2. að þróa norrænu velferðarlíkönin,
  3. að efla efnahagslega samþættingu innan Norðurlanda og á Eystrasaltssvæðinu og í Evrópu og
  4. að vinna norrænum hagsmunum brautargengi á alþjóðavettvangi.

Önnur mál á dagskrá samstarfsins eru málefni ESB, skattamál, afnám stjórnsýsluhindrana á Norðurlöndum, að efnahagsáætlun verði fléttuð inn í norræna stefnu á sviði sjálfbærrar þróunar í auknum mæli, og áframhaldandi samstarf á norrænum fjármálamörkuðum.

Tengiliður