Om Nordisk Ministerråd for Økonomi- og Finanspolitik (MR-FINANS)

De nordiske regeringers samarbejde inden for økonomi- og finansområdet ledes af de nordiske finansministre som udgør MR-FINANS. MR-FINANS mødes en gang om året, og diskuterer de områder i finanspolitikken hvor nordisk samarbejde kan skabe større værdi, end hvis landende handlede individuelt.

Gennemgående punkter i arbejdet er;

  1. at sikre stabil og holdbar økonomisk tilvækst 
  2. at udvikle de nordiske velfærdsmodeller 
  3. at fremme den økonomiske integration internt i Norden såvel som i Østersøregionen og i Europa og
  4. at fremme nordiske interesser internationalt.

Endvidere tilskynder samarbejdet diskussion af EU – og skatte spørgsmål, afskaffelse af grænsehindringende elementer i Norden, at en økonomisk dagsorden i større grad inkorporeres i den nordiske strategi omkring bæredygtig udvikling og fortsat samarbejde omkring de nordiske finansmarkeder.

Kontakt