Pohjoismainen COP24-julkilausuma

13.12.18 | Julkilausuma
Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerien julkilausuma YK:n COP24-ilmastokokouksesta.

Tietoja

Adopted
13.12.2018
Location
Katowice

Me, Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen, Tanskan, Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin ympäristö- ja ilmastoministerit, suhtaudumme myönteisesti hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) erikoisraporttiin ilmaston 1,5 asteen lämpenemisen vaikutuksista ja olemme hyvin huolissamme raportin löydöksistä.  

Meidän on yhdessä tehostettava toimiamme, jotta lämpeneminen jäisi alle 1,5 asteeseen. COP24:n on lähetettävä vahva poliittinen viesti siitä, että olemme kaikki valmiita toimimaan tutkimustulosten pohjalta ja että nostamme vaatimustasoa Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

Hallitukset, yritykset, kansalaisyhteiskunta ja paikallisyhteisöt ovat esitelleet Talanoa-vuoropuhelussa vaikuttavan kirjon globaaleja reaktioita ilmastonmuutokseen. Prosessi osoittaa, että vähäpäästöisien yhteiskuntien rakentamisen on perustuttava laajaan koalitioon, jossa ovat mukana yhteiskunnan kaikki sektorit ja toimijat.

Onnistumisen edellytyksenä on vuoropuhelu ja kumppanuus elinkeinoelämän kanssa. Pohjoismaiden ministerit tapasivat tänä vuonna Talanoa-vuoropuhelun merkeissä yhdeksän pohjoismaisen suuryrityksen johtoa. Saimme lisäksi palautetta 38 suurelta pohjoismaiselta vientiyritykseltä. Pääviestinä oli, että kunnianhimoiset kansalliset tavoitteet yhdessä ennakoitavan, kunnianhimoisen ja vakaan politiikan kanssa vauhdittavat siirtymistä vähähiiliseen talouteen ja lisäävät innovointia.

Keskiössä on investointivirtojen ohjaaminen kohti kestäviä ja uusiutuvan energian ratkaisuja. Vuonna 2019 Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit kutsuvat valtiovarainministerit sekä muita sopivia rahoitusalan kumppaneita ja sidosryhmiä keskustelemaan pääomamarkkinoiden viherryttämisestä.

Pohjoismaiset kokemukset osoittavat, että talouskasvu ja -kehitys eivät välttämättä kasvata päästöjä. Vähäpäästöisiin yhteiskuntiin siirtyminen luo kilpailukykyisiä työpaikkoja ja kannustaa investointeihin ja innovointiin.

Kaikki Pohjoismaat ovat omaksuneet politiikat tai välineet omien kansallisesti määriteltyjen panosten (NDC) toteuttamiseksi. Olemme asettaneet vuoteen 2030 ulottuvat kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet ja visioimme parhaillaan 2050-tavoitteita Pariisin sopimuksen mukaisesti. Monilla Pohjoismailla on hiilineutraaliustavoitteita ja ilmastolakeja, jotka ohjaavat nykyisiä ja tulevia hallituksia kestäviin ja vähäpäästöisiin yhteiskuntiin siirtymisessä.

Ilmastonmuutoksen torjumisessa olemme vahvempia yhdessä. Kansallisten ilmastoponnistelujen lisäksi ilmastonmuutosta torjutaan jatkossakin yhteispohjoismaisilla aloitteilla, joita toteutetaan niin Pohjolassa kuin sen ulkopuolellakin.

Osoitamme yhdessä solidaarisuutta maille, jotka ovat kaikkein haavoittuvimpia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Tarjoamme maille jatkossakin tukea ja kannustusta ponnisteluihin, joilla ne pyrkivät lisäämään sopeutumiskykyä, vahvistamaan muutosjoustavuutta ja vähentämään haavoittuvuutta.

Täällä Katowicessa on löydettävä sopu yhteisistä, vahvoista ja tehokkaista säännöistä, joilla hallitaan Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa. Me kaikki olemme valmiita tavoittelemaan määrätietoisesti lopputulosta, jossa yhtäkään kysymystä ei ole sivuutettu. Tehdään kaikkemme onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi ja yhdistetään voimat, jotta COP24:stä tulisi menestys.