Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Nordisk COP24-deklaration

13.12.18 | Deklarasjon
Deklaration från de nordiska klimat- och miljöministrarna från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Färöarna och Åland vid FN:s klimatmöte COP24.

Informasjon

Adopted
13.12.2018
Location
Katowice

Vi, de nordiska klimat- och miljöministrarna från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Färöarna och Åland, välkomnar med uppskattning IPCC:s specialrapport om konsekvenserna av 1,5 graders global uppvärmning och tar med allvarlig oro del av rapportens resultat.  

Tillsammans måste vi öka våra insatser för att säkerställa att den globala uppvärmningen stannar under 1,5 grader. COP24 måste sända ett starkt politiskt budskap - att vi alla står redo att handla enligt forskningsresultaten och höja ambitionen enligt målen i Parisavtalet.

Talanoadialogerna och den imponerande mängden global respons på klimatförändringarna från regeringar, företag, civilsamhället och lokala samfund som de åstadkommit, visar att samhällen med låga utsläppsnivåer måste skapas med utgångspunkt i en bred koalition mellan alla sektorer och aktörer i samhället.

Dialog och partnerskap med näringslivet är avgörande för framgångsrika lösningar. Ledarna för nio nordiska storföretag och nordiska ministrar möttes i år i en Talanoadialog. Vi fick därtill inlägg från 38 större nordiska exportföretag. Det centrala budskapet var att ambitiösa nationella mål, tillsammans med förutsägbara, ambitiösa och stabila politiska ramverk, försnabbar övergången till koldioxidsnål ekonomi och främjar innovation.

Det är av avgörande betydelse att styra investeringsströmmarna mot hållbara och förnybara lösningar. De nordiska miljö- och klimatministrarna kommer 2019 att inbjuda finansministrarna samt relevanta partners och intressenter från finanssektorn till dialog om hur kapitalmarknaden kan göras grönare.

Den nordiska erfarenheten visar att ekonomisk tillväxt och utveckling inte nödvändigtvis medför ökade utsläpp. Övergången till samhällen med låga utsläppsnivåer skapar konkurrenskraftiga arbetstillfällen och sporrar investeringar och innovation.

Alla de nordiska länderna har antagit policyer eller instrument för att implementera nationella klimatplaner (NDC). Vi har fastställt ambitiösa mål för minskade utsläpp fram till 2030 och tar fram visioner för 2050 enligt Parisavtalet. Många av oss har mål för koldioxidneutralitet och klimatlagstiftning som styr våra nuvarande och framtida regeringar i vår övergång till hållbara samhällen med låga utsläppsnivåer.

Tillsammans står vi starkare i att tackla klimatförändringarna. Utöver våra nationella klimatinsatser fortsätter vi sammanföra resurser för att bekämpa klimatförändringarna genom gemensamma nordiska initiativ, såväl inom som utanför Norden.

Vi står enade i solidaritet med de länder som är mest utsatta för konsekvenserna av klimatförändringarna. Vi fortsätter stödja och uppmuntra insatser för att utveckla anpassningskapaciteten, förbättra resiliensen och minska utsattheten.

Här i Katowice måste vi enas om gemensamma, robusta och effektiva regler för att styra implementeringen av Parisavtalet. Vi är alla fast beslutna att arbeta för ett ambitiöst resultat där inga frågor lämnas obeaktade. Låt oss göra vårt allt i arbetet mot ett lyckat resultat och låt oss stå enade för att göra COP24 till en framgång.