Demokratiatyö alkaa koulusta

29.01.24 | Uutinen
Ungdomsskole
Photographer
UDIRS bildebank
Pohjoismaat ovat tehneet kahdeksan vuoden ajan yhteistyötä, joka on keskittynyt demokratiaan, osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Yhteistyötä on tehty niin sanotussa DIS-verkostossa, joka koostuu koulutuspolitiikan asiantuntijoista. Nyt julkaistussa raportissa ”Demokrati, inkludering och sammanhållning” esitellään pohjoismaista yhteistyötä ja koulutusjärjestelmissä tehtävää kansallista työtä, jolla pyritään vaalimaan ja edistämään demokraattisia arvoja.

Raportti valottaa sitä, miten tärkeää on ylläpitää ja kehittää vahvaa demokratiakulttuuria, joka tukee sananvapautta ja lähdekritiikkiä, kanssaihmisten kunnioittamista, empatiakykyä ja kansalaisaktiivisuutta. Raportti keskittyy erityisesti koulutuksen rooliin tässä työssä. Pohjoismaalaisille demokratia ei ole vain poliittinen rakenne, vaan myös elämäntapa, joka vaatii jatkuvaa sitoutumista, vuoropuhelua ja osallisuutta. 

– DIS-verkoston käsittelemät asiat ovat mitä ajankohtaisimpia. Huolestuttava globaali kehitys vaikuttaa myös meihin, koska propagandaa ja disinformaatiota levitetään yhä enemmän. Kun yhteispohjoismaisia arvoja haastetaan, koulutuksen rooli korostuu. DIS-verkostossa voidaan vaihtaa tietoa ja kokemuksia ja saada siten yhdessä paremmat eväät haasteiden kohtaamiseen, sanoo DIS-verkoston puheenjohtaja, Ruotsin koulutusministeriön ministeriösihteeri Marlene Giertz.

Pohjoismainen yhteistyö on kerännyt DIS-verkoston kautta tietoa ja parhaita käytäntöjä, jotka liittyvät demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen sekä syrjäytymisen, ekstremismin ja uskonnollisen syrjinnän ehkäisyyn. 

Ne ovat asioita, jotka kytkeytyvät koulujen toimintakulttuuriin, koulujen johtamiseen ja opettajien osaamiseen sekä oppilaiden mahdollisuuteen toimia demokraattisissa prosesseissa ja vaikuttaa omaan arkeensa. 

Tavoitteena on vahvistaa demokraattisiin arvoihin liittyvää kollektiivista ymmärrystä ja tukea sekä kunnioittaa samalla kulttuurista monimuotoisuutta. 

Pohjoismaisen yhteistyön Visio 2030:ssä todetaan, että tavoitteena on sosiaalisesti kestävä Pohjola. Yhteiskunta, jossa on vahva demokratia ja jokainen kansalainen tuntee olevansa arvokas ja osallinen, ei synny itsestään. Se on luotava joka päivä. DIS-verkostossa tehtävä pohjoismainen politiikkayhteistyö on tämän työn tärkeä osa.