Pohjoismaiden ministerineuvosto jatkaa yhteistyötä Venäjän kanssa

25.09.15 | Uutinen
Pohjoismainen yhteistyö Venäjän kanssa jatkuu, vaikka toiminta Pohjoismaiden ministerineuvoston toimistoilla Pietarissa ja Kaliningradissa onkin toistaiseksi lakkautettu. Yhteistyön painopistealueet ovat edelleen ympäristö, demokratia, koulutus ja kulttuuri. Näin päättivät Pohjoismaiden yhteistyöministerit keskiviikkona Kööpenhaminassa.

Käytännössä ministerien päätös tarkoittaa, että jo aloitettuja hankkeita siirretään Pohjoismaiden ministerineuvoston Pietarin ja Kaliningradin toimistoilta uusille hallintoelimille ja että Baltian maiden Venäjä-hankkeiden määrää lisätään.

Yhteistyöministerit haluavat lisäksi jatkaa niiden korkeakoulutukseen ja tutkimukseen liittyvien yhteistyöohjelmien rahoitusta, joita on jo aiemmin toteutettu ilman kytköksiä Venäjän toimistoihin.

Ministerien Venäjä-yhteistyön priorisointi on yhtenevä aiempien linjausten kanssa.

– Pohjoismaiden hallituksille on tärkeää, että yhteistyömme Venäjän kanssa jatkuu vastedeskin jossakin muodossa, ja Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöohjelmat ovat keskeinen osa tätä tavoitetta, pääsihteeri Dagfinn Høybråten sanoo.

Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminta Pietarin ja Kaliningradin toimistoilla lakkautettiin alkuvuodesta 2015, kun Venäjän oikeusministeri totesi Pohjoismaiden ministerineuvoston olevan Venäjällä toimiva ulkomainen agentti. Pohjoismaiden hallitukset olivat yksimielisiä siitä, ettei statusta voi hyväksyä, ja päättivät tämän seurauksena lakkauttaa toiminnan Venäjällä toistaiseksi.

Keskiviikon kokouksessa päätettiin myös ottaa yhteyttä Venäjän viranomaisiin korkealla poliittisella tasolla ja selvittää, onko Venäjän näkökanta Pohjoismaiden ministerineuvoston suhteen muuttunut. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston Kaliningradin toimistolle on määrätty sakko, koska toimisto ei ole oma-aloitteisesti rekisteröitynyt ulkomaiseksi agentiksi. Pohjoismaiden hallitukset eivät ole hyväksyneet agentin asemaa, ja näin ollen yhteistyöministerit päättivät myös olla hyväksymättä sakkorangaistusta.