Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit tapasivat UNEPin pääjohtajan

08.05.24 | Uutinen
Ministerråd for miljø og klima
Valokuvaaja
norden.org
Päähuomio oli kansainvälisissä neuvotteluprosesseissa, kun Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit pitivät kevätkokouksensa Tukholmassa 8. toukokuuta. Kokoukseen sisältyi neuvonpito YK:n ympäristöohjelman (UNEP) pääjohtajan Inger Andersenin kanssa. ”Pohjoismaat ovat meille tärkeitä kumppaneita, kun pyrimme vastaamaan maapallon kolminkertaiseen kriisiin”, hän toteaa.

Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvosto piti puolivuosittaisen kokouksensa Tukholmassa keskiviikkona 8. toukokuuta. Kokoukseen sisältyi pitkä neuvonpito YK:n ympäristöohjelman (UNEP) pääjohtajan Inger Andersenin kanssa. Neuvonpito keskittyi kestävän kehityksen ympäristöulottuvuuteen ja siihen, että Pohjoismaissa ja koko maailmassa pitäisi siirtyä kiertotalouspohjaiseen materiaalien käyttöön.  

YK:n ympäristöohjelma UNEPin pääjohtaja Inger Andersen: ”Pohjoismaat ovat meille tärkeitä kumppaneita, kun pyrimme vastaamaan maapallon kolminkertaiseen kriisiin: ilmasto-, luontokato- ja saastumiskriisiin. Tämänkaltaiset tapaamiset korostavat sitä, että monenvälisyys on ympäristöalalla välttämätöntä halutun muutoksen nopeuttamiseksi. Siksi olen hyvin otettu Pohjoismaiden ministerien tuesta YK:n ympäristökokouksen (UNEA) roolin vahvistamiselle. UNEA on maailman ympäristöpolitiikan korkein päättävä elin, ja UNEP toimii sen istuntojen isäntänä. YK:n ympäristökokous edistää tehokasta, osallistavaa ja monenvälistä etenemistä. Odotankin jo, että pääsemme yhdessä Pohjoismaiden kanssa kiihdyttämään toimia maapallon kolminkertaisen kriisin selättämiseksi.”

Ruotsin ilmasto- ja ympäristöministeri Romina Pourmokhtari: ”Pohjoismaat korostavat UNEP-yhteistyön merkitystä työssä, jossa pyritään saavuttamaan tiukempia globaaleja kiertotaloustavoitteita. Elinkeinoelämän osallistuminen on tässä hyvin tärkeää. Pohjoismailla on myös paljon mahdollisuuksia tarjota ratkaisuja esimerkiksi rakennus- ja tekstiilialalla.” 

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Karen Ellemann: ”Pohjoismaiden oma luonnonvarojen kulutus on suurta, joten meillä on myös suuri vastuu. Olen siten hyvin tyytyväinen UNEPin kanssa tänään käytyihin keskusteluihin, joissa pohdittiin Pohjoismaiden mahdollisuuksia vahvistaa globaalia ympäristö- ja ilmastotyötä varsinkin kiertotalousalalla. Meillä on osaamista, ja olemme yksimielisiä suunnasta ja päämäärästä, mikä on onnistumisen edellytys.” 

Ministerit ja pääsihteeri pohtivat myös sitä, miten Pohjoismaat voivat auttaa nostamaan tavoitetasoa ja varmistamaan vahvan strategisen fokuksen tulevissa UNEA-istunnoissa. Ministerit allekirjoittivat neuvonpidon pohjalta yhteisen lausunnon. 

Tämänkaltaiset tapaamiset korostavat sitä, että monenvälisyys on ympäristöalalla välttämätöntä halutun muutoksen nopeuttamiseksi. Siksi olen hyvin otettu Pohjoismaiden ministerien tuesta YK:n ympäristökokouksen (UNEA) roolin vahvistamiselle.

Inger Andersen, YK:n ympäristöohjelma UNEPin pääjohtaja

Huomio kansainvälisissä ympäristö- ja ilmastoneuvotteluissa

Ministerit keskustelivat myös YK:n tulevasta biodiversiteettikokouksesta (COP16), seuraavaan YK:n ilmastokokoukseen (COP29) liittyvistä yhteisistä painopisteistä sekä YK:n alaisista sopimusneuvotteluista, joiden tavoitteena on saada valtavaksi paisunut muoviroskaongelma kuriin kansainvälisellä sopimuksella. Pääsihteeri Inger Andersen osallistui myös näihin keskusteluihin.

Pohjoismainen yhteistyö on tuottanut useita analyysejä muoviroskasopimusta koskevien neuvottelujen tueksi. Nyt ministerit pohtivat strategisia yhteistyömahdollisuuksia, jotka edistäisivät sitovan kansainvälisen sopimuksen aikaansaamista hallitustenvälisen neuvottelukomitean 5. istunnossa (INC5) tänä syksynä.  

Ruotsin ilmasto- ja ympäristöministeri Romina Pourmokhtari: ”Pohjoismailla on mielestämme paljon mahdollisuuksia edistää kunnianhimoisen sopimuksen syntymistä. Meidän pitää jatkaa yhteisiä ponnisteluja, joilla vauhditetaan muovin koko elinkaaren – myös alkutuotannon – kattavan sopimuksen aikaansaamista. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että suuret tuottajamaat vastustavat alkutuotannon sisällyttämistä sopimukseen. Pohjoismaat voivat auttaa tarjoamalla tärkeää kokemusta muovin käsittelystä koko arvoketjussa.”

Faktaa

YK:n ympäristöohjelma UNEP määrittää ympäristöalan globaalin asialistan ja neuvottelee useilla aloilla kansainvälisiä sopimuksia, jotka varmistavat ekologisesti kestävän kehityksen. Pohjoismaat tukevat UNEPia sekä kansallisesti että Pohjoismaiden ministerineuvoston työn kautta.