Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Nordiska ministerrådet fortsätter samarbetet med Ryssland

25.09.15 | Nyhet
Det nordiska samarbetet med Ryssland fortsätter, trots att verksamheten vid Nordiska ministerrådets kontor i St.Petersburg och Kaliningrad för närvarande är nedmonterad. Samarbetets fokusområden är som tidigare miljö, demokrati, utbildning och kultur.
Det här slog de nordiska samarbetsministrarna fast på sitt möte i Köpenhamn på onsdag.

I praktiken innebär ministrarnas beslut att administrationen av ett antal redan påbörjade projekt flyttas över från Nordiska ministerrådets kontor i St.Petersburg och Kaliningrad till nya förvaltningsorgan, och att de nordiska projekten med fokus på Ryssland i de baltiska länderna blir flera.

Samarbetsministrarna vill också fortsätta att finansiera samarbetsprogrammen kring högre utbildning och forskning, som redan tidigare har drivits utan koppling till Rysslandskontoren.

Ministrarnas prioritering av Rysslandssamarbetet är helt i linje med tidigare linjedragningar.

- Det är viktigt för de nordiska regeringarna att vårt samarbete med Ryssland fortsätter i någon form också i fortsättningen, och Nordiska ministerrådets samarbetsprojekt är en helt central del i den strävan, säger generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Verksamheten på Nordiska ministerrådets kontor i St. Petersburg och Kaliningrad avvecklades efter att det ryska justitieministeriet i början av 2015 slog fast att Nordiska ministerrådet betraktas som en utländsk agent i Ryssland. De nordiska regeringarna var eniga om att denna status är oacceptabel, och valde som en konsekvens av beslutet av suspendera verksamheten på kontoren på obestämd tid.

Under onsdagens möte beslöt samarbetsministrarna också att på hög politisk nivå vara i kontakt med de ryska myndigheterna för att klargöra om det har skett förändringar i den ryska synen på Nordiska ministerrådets status. 

Nordiska ministerrådets kontor i Kaliningrad har tilldömts ett bötesstraff för att inte självmant ha registerat sig som utländsk agent. De nordiska regeringarna har inte accepterat beslutet om agentstatus, och samarbetsministrarna beslöt därför att bötesstraffet inte heller bör godkännas.