Pohjoismaiden ministerineuvoston tilinpäätös antaa oikean kuvan – kertomuksessa mukana varaumia

19.09.22 | Uutinen
porten till Nordens hus
Photographer
norden.org
Pohjoismaiden ministerineuvosto on parantanut talous- ja hankehallintoaan, mutta sisäisessä varainkäytön valvonnassa oli yhä ongelmia vuonna 2021. Näin kirjoittaa Tanskan Valtiontalouden tarkastusvirasto tilintarkastuskertomuksessaan.

Tanskan Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toteaa sen antavan oikean ja riittävän kuvan.

Valtiontalouden tarkastusvirasto katsoo kuitenkin, että vuonna 2021 oli jaksoja, jolloin Pohjoismaiden ministerineuvosto ei valvonut juoksevaa kirjanpitoa riittävän hyvin.

Puutteita talousohjauksessa

Pohjoismaiden ministerineuvosto otti käyttöön uudet ja entistä tehokkaammat työprosessit vasta, kun vuotta 2021 oli jo ehtinyt kulua jonkin aikaa. Järjestön talousohjaus oli siten osan aikaa vuodesta puutteellista. Tämä näkyi muun muassa haasteina, jotka liittyivät juoksevan kirjanpidon ja neljännesvuosikatsausten oikeellisuuteen ja yksityiskohtaisuuteen.

 

Tanskan Valtiontalouden tarkastusvirastolla on huomautettavaa myös Pohjoismaiden ministerineuvoston hankerahoituksesta, joka muodostaa suurimman osan järjestön toiminnasta. Ministerineuvoston rahoituspäätösten ja rahoituksen ohjauksen dokumentointi oli osan aikaa vuodesta puutteellista.

Ei tullut yllätyksenä

Tanskan Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomus sisältää kaksi varaumaa, joita Pohjoismaiden ministerineuvoston talouspäällikkö Gerner Oddershede kommentoi näin:

– Valtiontalouden tarkastusviraston toteamat puutteet ovat vakavia, mutta kritiikki ei tule meille yllätyksenä. Olemme tehneet kuluneen vuoden aikana uutteraa ja määrätietoista työtä ongelmien ratkaisemiseksi. Toimenpiteemme eivät kuitenkaan näy vielä koko vuoden tilinpäätöksestä, Oddershede sanoo ja jatkaa:

– Johdon sitoutuminen asiaan on erittäin vahvaa. Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön johto ja poliittinen johto seuraavat taloushallinnon kehitystä tiiviisti.

Uusi taloushallintojärjestelmä 2018

Tanskan Valtiontalouden tarkastusvirasto löysi Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2019 tilinpäätöksestä isoja puutteita eikä pystynyt arvioimaan, antoiko tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan.

Suuri osa ongelmista syntyi siitä, kun Pohjoismaiden ministerineuvosto otti käyttöön uuden taloushallintojärjestelmän vuonna 2018. 

 

Contact information