Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Rigsrevisionen: Nordisk Ministerråds årsregnskab retvisende – med forbehold

19.09.22 | Nyhet
porten till Nordens hus
Fotograf
norden.org
Nordisk Ministerråd har forbedret sin økonomi- og projektforvaltning, men havde i 2021 fortsat problemer med blandt andet sin interne finansielle kontrol. Det skriver Rigsrevisionen i sin revisionsberetning.

Rigsrevisionen har revideret Nordisk Ministerråds årsregnskab for 2021 og konkluderer, at det er retvisende.

Derimod, skriver Rigsrevisionen, har Nordisk Ministerråd ikke ført tilstrækkeligt god intern kontrol med de løbende regnskaber i dele af 2021.

Mangelfuld økonomisk styring

De nye og mere effektive arbejdsprocesser kom først på plads et stykke inde i 2021. Dermed har organisationen i en periode haft mangelfuld økonomisk styring. Det har blandt andet udmøntet sig i udfordringer med at udarbejde korrekte og detaljerede løbende regnskaber og kvartalsrapporter.

 

Rigsrevisionen har også anmærkninger vedrørende Nordisk Ministerråds projektfinansiering, som udgør den største del af virksomheden. Her har der en del af året manglet tilstrækkelig dokumentation for ministerrådets beslutninger om og styring af finansieringen.

Ikke nogen overraskelse

Grundlæggende fremlægger Rigsrevisionen altså en beretning med to forbehold, hvilket Nordisk Ministerråds økonomichef Gerner Oddershede siger følgende om:

- De mangler, som Rigsrevisionen påpeger, er alvorlige, men kritikken kommer ikke som nogen overraskelse for os. Vi har i de seneste år arbejdet intenst og målrettet på at løse problemerne. Vores tiltag giver dog ikke udslag på hele året, siger Gerner Oddershede og fortsætter:

- Den ledelsesmæssige forankring er stærk. Både direktionen i Nordisk Ministerråd og det politiske niveau følger den successive udvikling af økonomistyringen tæt.

Nyt økonomisystem 2018

Ved sin revision af Nordisk Ministerråds regnskaber for 2019 fandt Rigsrevisionen store mangler og kunne ikke vurdere, om årsregnskabet var retvisende.

Store dele af problemerne opstod i forbindelse med, at Nordisk Ministerråd i 2018 indførte et nyt økonomisystem.

Kontakt