Tehoa rajaestetyöhön uudella selvityksellä

22.01.24 | Uutinen
Passkontroll på flygplats.

Passkontroll

Photographer
Yadid Levy/norden.org
Pohjoismaiden ministerineuvosto aikoo teettää strategiaselvityksen rajaestetyöstä, jossa pyritään poistamaan Pohjoismaiden välisen vapaan liikkuvuuden esteitä. Selvityksen tavoitteena on työn tehostaminen.

Strategiaselvityksessä on määrä tunnistaa nykyisen työtavan vahvuudet ja heikkoudet sekä tehdä suosituksia ja konkreettisia ehdotuksia siitä, miten rajaestetyötä voitaisiin vahvistaa ja tehostaa eri tasoilla.

Strategiaselvityksen teettämisestä ovat päättäneet pohjoismaiset yhteistyöministerit, jotka haluavat löytää mahdollisuuksia parantaa rajaestetyön tuloksellisuutta. Selvityksen on tarkoitus poikia suosituksia siitä, miten rajaestetyö voitaisiin organisoida ja miten työtapoja voitaisiin uudistaa vuodesta 2025 eteenpäin. 

– Maidemme kilpailukyvyn ja kasvun kannalta on ratkaisevan tärkeää, että jatkamme yritysten ja ihmisten rajat ylittävän toiminnan helpottamista. Se on pohjoismaisen yhteistyön ydinasia. Rajaesteiden poistamiseksi työskennellään nykyisin monella tasolla, mutta tekemistä on yhä paljon. Toivon strategiaselvityksen auttavan työn tehostamisessa, sanoo Ruotsin EU-ministeri Jessika Roswall, joka vastaa myös pohjoismaisista asioista ja toimii tänä vuonna pohjoismaisten yhteistyöministerien puheenjohtajana.

Hankinta käynnissä

Pohjoismaiden ministerineuvosto on käynnistänyt hiljattain hankintaprosessin, jossa haetaan selvitykselle tekijää. Loppuraportti suosituksineen esitellään yhteistyöministereille heidän kesäkokouksessaan 18.–19. kesäkuuta.

Toimeksiannon olennaisena osana on rajaestetyön keskeisten toimijoiden osallistaminen. Joukkoon kuuluu esimerkiksi kansallisia virkamiehiä sekä muita pohjoismaisia ja alueellisia toimijoita. Tarkoituksena on osallistaa toimijoita mahdollisimman laaja-alaisesti, jotta selvitystyön tavoitteilla olisi laaja tuki ja työssä saataisiin kerättyä hyödyllistä palautetta.

Vapaa liikkuvuus Ruotsin prioriteettina

Vapaan liikkuvuuden edistämisellä pyritään varmistamaan se, että Pohjoismaissa olisi helppoa työskennellä, muuttaa, opiskella ja perustaa yrityksiä yli rajojen. Kyseessä on pohjoismaisen yhteistyön keskeinen painopistealue. Vapaan liikkuvuuden edistämisellä on myös ratkaiseva merkitys työssä, jossa Pohjolasta pyritään tekemään vision mukaisesti maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä.

Vapaa liikkuvuus on priorisoitu kysymys myös Ruotsille, joka toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana vuonna 2024.

Tätä nykyä rajaestetyötä tehdään ja koordinoidaan pääasiassa pohjoismaisen yhteistyön puitteissa, esimerkiksi rajaesteneuvostossa. Rajaesteiden parissa työskentelee ja niistä vastaa kuitenkin myös kansallisen, alueellisen ja paikallistason toimijoita.