Yhden t-paidan valmistukseen 1 400 litraa vettä

25.11.14 | Uutinen
Ustillingsvindu
Valokuvaaja
Karin Beate Nøsterud/norden.org
Tekstiilien tuotanto nielee valtavia määriä vettä. Yhden ainoan t-paidan valmistukseen kuluu noin 1 400 litraa vettä, mikä vastaa yli kymmentä täyttä kylpyammetta. Pohjoismaiden ministerineuvosto kohdistaa uudessa kuluttajaoppaassa ja elokuvassa huomiota siihen, miten pohjoismaiset kuluttajat voivat vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Kuluttajien helppo vaikuttaa

Kuluttajaopas "Käytä vaatteitasi – Käytä päätäsi – Vaali ympäristöä!" antaa vinkkejä siitä, miten tuotannon ympäristökuormitusta voidaan vähentää muuttamalla tekstiilien kulutustottumuksia.

Ympäristötietoinen kuluttaja voi vaikuttaa esimerkiksi vaatimalla laatua, ostamalla ja myymällä käytettyjä vaatteita, vaihtamalla tai lainaamalla vaatteita sekä lahjoittamalla käytetyt vaatteet hyväntekeväisyyteen. Lisäksi kuluttajia kannustetaan vaikuttamaan valmistajiin ostamalla tekstiilejä, joille on myönnetty esimerkiksi Joutsenmerkki tai EU-ympäristömerkki.

Oppaan suositukset perustuvat tekstiilien kierrätystä käsittelevään taustaraporttiin, jonka Pohjoismaiden ministerineuvosto julkisti marraskuussa 2014.

Valtavien vesimäärien lisäksi tekstiilien valmistuksessa käytetään paljon kemikaaleja. Hiljattain tehdyssä ruotsalaisessa tutkimuksessa tunnistettiin 165 tuotannossa käytettävää haitallista kemikaalia. Pohjoismaisen keskivertokuluttajan vuosittain hankkimista vaatteista aiheutuu lisäksi hiilidioksidipäästöjä saman verran kuin 2 000 kilometrin automatkasta.

"Vaatteiden hiilijalanjälki on jopa suurempi kuin mikä syntyy kaikkien kodinkoneiden yhteenlasketusta sähkönkulutuksesta. Vaatteiden kulutustottumuksia muuttamalla voidaan siis saavuttaa paljon", toteaa Tanskan ympäristöhallituksen biologi Lone Lykke Nielsen, joka on mukana Pohjoismaiden ministerineuvoston jätteen synnyn ehkäisyn työryhmässä.

Lisätietoja

"Changing consumer behaviour towards increased prevention of textile waste" -raportin on laatinut Rostra Kommunikation. Toimeksianto tuli Pohjoismaiden ministerineuvoston jäteryhmältä (NAG), jätteen synnyn ehkäisyn työryhmältä sekä kestävän kulutuksen ja tuotannon työryhmältä (HKP). Raportti on laadittu yhteistyössä Tanskan ympäristöhallituksen, Norjan ympäristöviraston, Ruotsin luonnonsuojeluviraston ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Kuluttajaoppaan, elokuvan ja taustaraportit voi ladata maksutta täältä.

Elokuva – linkit pohjoismaisen yhteistyön Youtube-kanavalta löytyviin kieliversioihin:

• Tanska 
• Norja 
• Ruotsi 
• Suomi