Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Norwegian Bokmål.

Nettavisen Arbeidsliv i Norden

Arbeidsliv i Norden - juni 2010
Photographer
Tomas Bertelsen
Arbeidsliv i Norden er en nettavis med tekster av journalister og skribenter i de nordiske land om arbeidslivet i et nordisk perspektiv.

Arbeidsliv i Norden har særlig fokus på spørsmål som berører arbeidsmarkedet, arbeidsmiljøet og arbeidsrettslige spørsmål knyttet til de nordiske modellene for organisering av arbeidslivet.
Arbeidsliv i Norden utgis av Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus,  på oppdrag fra Nordisk Ministerråd. Samarbeidet mellom landene i Norden, mellom Norden og EU og forholdet til andre land og internasjonale organer som for eksempel ILO og OECD, er interessant for oss.

Arbeidsliv i Norden søker å synliggjøre hvordan trender innen sosiale medier, ny teknologi, digitalisering, globalisering og befolkningsutvikling påvirker arbeidslivet og stiller nye krav til myndigheter, organisasjonene i arbeidslivet, arbeidsgivere, fagforeninger og medarbeidere. 

Redaksjon

Ansvarlig redaktør er Berit Kvam. Redaksjonen består forøvrig av journalist Björn Lindahl og Kerstin Ahlberg, redaktör av EU & Arbetsrätt, som er vår faste bidragsyter på området arbeidsrett. Arbeidsliv i Norden samarbeider dessuten med et nettverk av faste frilansere fra alle de nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland