7.
Yhteistyöministerien selonteot

7.1.
Selonteko lapsi- ja nuoristotyöstä, asiakirja 11/2021

111
Mikko Kinnunen
Puheenvuoro

Hyvä presidentti! Hyvät pohjoismaiset yhteistyöministerit ja ystävät! Lapset ja nuoret tekevät tulevaisuuden.

114
Puheenvuoro

Kære nordiske venner. Mange, mange tak for de gode indlæg. I Ungdommens Nordiske Råd sætter vi stor pris på, at I gerne vil inkludere os i jeres arbejde.

115
Mikko Kinnunen
Vastauspuheenvuoro

Hyvä presidentti ja hyvä nuorten edustaja! Kun nuoria osallistetaan mutta he eivät saa itse päättää miten, niin todennäköisyys osallistua uudestaan on alempi.

116
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus

Mange tak for det gode spørgsmål. Jeg kan i hvert fald på vegne af Ungdommens Nordiske Råd sige, at i de projekter, der i dag bliver lagt op til, er vi klar til at tage mere ansvar.

7.2.
Tasa-arvoselonteko, asiakirja 20/2021

123
Sebastian Tynkkynen
Vastauspuheenvuoro

Arvoisa herra presidentti! Edustaja Grandt, toitte oikein erinomaisesti esille sen, kuinka tasa-arvo Pohjoismaissa on lisääntynyt myös seksuaalivähemmistöjen osalta.

127
Anders Adlercreutz
Puheenvuoro

Herr president, kära vänner! Presidenten för Ungdomens Nordiska Råd Rasmus Emborg sade i går att världen tittar på vår modell.

129
Puheenvuoro

Tusind tak for ordet. Mit navn er Anne Jensdatter, og i dag fylder jeg 21 år.

130
Camilla Gunell
Puheenvuoro

Herr president! Bästa delegater! Vi har som sagt all anledning att vara stolta över det nordiska jämställdhetsarbetet, och självklart finns det också mycket kvar att göra.

131
Thomas Blomqvist
Puheenvuoro

Herr president! Jag tackar för en bra diskussion och för verkligt viktiga och bra inlägg i debatten. Som flera här har lyft fram är det en självklarhet att alla nordbor ska