130. Camilla Gunell (Inlägg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
130
Speaker role
Den Socialdemokratiska Gruppen
Date

Herr president! Bästa delegater! Vi har som sagt all anledning att vara stolta över det nordiska jämställdhetsarbetet, och självklart finns det också mycket kvar att göra. I coronakrisen, liksom i alla kriser, är det ofta kvinnor och barn som drabbas hårdast. Kvinnor har fått bära ett stort ansvar under hela coronatiden genom det stora arbete de gör inom hälso- och sjukvården och i sektorer som service, handel, hotell och restaurang, som har varit väldigt utsatta för smittan. Också psykisk ohälsa och våld i hemmet är sådant som drabbar kvinnor.

Jag undrar om samarbetsministrarna i sitt samarbete med redogörelsen också har haft tankar kring hur coronakrisen har påverkat jämställdheten i Norden och om minister Blomqvist kanske kan utveckla sina tankar om den frågan.