131. Thomas Blomqvist (Inlägg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
131
Speaker role
Minister
Datum

Herr president! Jag tackar för en bra diskussion och för verkligt viktiga och bra inlägg i debatten. Som flera här har lyft fram är det en självklarhet att alla nordbor ska ha samma rättigheter oberoende av kön. Det är en grundläggande sanning och ett viktigt utgångsläge för oss i allt vårt arbete.

Rasmus Nordqvist frågade vilka konkreta saker vi tar upp. Nu tillåter inte tiden att jag går in så mycket på det, men i redogörelsen finns det, som jag sa i mitt inledningsanförande, en hel del konkreta saker inom de olika sektorerna. Jag kan inte gå in på så mycket mer, dels på grund av tidsbrist, dels för att jag som samarbetsminister inte känner till så mycket mer än vad som står i redogörelsen. Men om ni har mer detaljerade frågor får ni återkomma, så försöker vi få fram ett svar på dem. Men det finns alltså konkreta projekt och konkret arbete som görs hela tiden.

Vi är dock inte färdiga än, precis som många har sagt. Arbetet fortsätter. Sexuella minoriteter och könsminoriteter är utsatta för trakasserier, till exempel på nätet. Vi har haft diskussioner om detta i ministerrådet, och de fortsätter naturligtvis.Sedan har vi frågan om LGBTI-personers lika rättigheter. Vi diskuterar och utbyter erfarenheter när det gäller hur vi kan motverka och förebygga hatbrott och diskriminering mot LGBTI-personer.

Camilla Gunell frågade om coronakrisen. Jo, vi har utbytt erfarenheter. Åtminstone för Finlands del går vi igenom detta och gör könskonsekevensbedömning både av krisens inverkan och av de åtgärder som vidtas för att reparera de skador som krisen har åstadkommit. Vi utbyter erfarenheter de nordiska jämställdhetsministrarna emellan.

Sedan hade Anders Adlercreutz en fråga om den internationella aspekten. Det är en viktig del, och jag vill använda de sista sekunderna av mitt inlägg till att tala om den. Jämställdhetsministrarnas senaste möte, som vi hade för en månad sedan, i oktober, ägnade vi helt åt frågan hur vi i de nordiska länderna kan stärka samarbetet på de internationella arenor där vi ser ett växande motstånd mot främjande av jämställdhet. Vi hörde exempel från Island. Det finns också i Norden, men det finns ännu starkare i Europa och i världen. Vi vill utveckla en nordisk vägkarta för att skissera den strategiska vägen och för att bygga nya allianser och få starkare genomslag för jämställdhet och LGBTI-personers rättigheter i internationella forum. Detta är en viktig uppgift.

Norden, precis som här sades, är ett varumärke som bär. Vi har trovärdighet i de här frågorna, men vi har också ett stort ansvar.