Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för social- och hälsopolitik 2022–2024

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Samarbetsprogrammet för Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S) för perioden 2022–2024 ska stärka kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om gemensamma utmaningar inom hälso- och välfärdsområdet i hela Norden. Huvudsyftet är att skapa satsningar och lösningar som bidrar till att utveckla politiken och säkerställa de nordiska välfärdssamhällenas hållbarhet.
Julkaisunumero
2022:716