Nordiska nyhetsmedier i global konkurrens

Nyhetsjournalistikens villkor i den digitala plattformsekonomin

Tietoja

Publish date
Abstract
Nordiska nyhetsmedier i global konkurrens beskriver hur de nordiska mediemarknaderna utvecklats mellan 2016 och 2021. Störst intresse ägnas de områden där globala plattformar som Apple, Facebook och Google sätter ramarna för Nordens mediebolag och deras förutsättningar att bedriva nyhetsjournalistik. Rapporten riktar ljuset mot hur den så kallade plattformsekonomin påverkat var annonsörerna väljer att placera sina reklaminvesteringar, förändringarna av infrastrukturen för reklam, de nya lagar som införts på medieområdet och hur allmänheten väljer att ta del av nyheter. Rapporten lyfter även fram hur mediebolagen stärkt sin lönsamhet sedan 2016 genom att utveckla digitala betallösningar och sänka sina kostnader - liksom de skillnader och likheter som finns mellan de olika nordiska marknaderna. Nordiska nyhetsmedier i global konkurrens visar att de nordiska ekonomierna utvecklats till några av de mest digitalt välutvecklade i världen. Rapporten belyser också det faktum att de nordiska mediemarknaderna är bland världens mest digitalt mogna. Ett annat av rapportens resultat är att plattformsbolagen stärkt sina positioner på reklam- och publikmarknaderna i samtliga nordiska länder sedan mitten av 2010-talet. Studien är initierad och finansierad av Nordiska ministerrådet och genomförd av Tobias Lindberg, forskare vid Nordicom vid Göteborgs universitet.