MedieSverige 2023

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Det svenska medielandskapet utvecklas i ett nära samspel med det omgivande samhället. De sociala, ekonomiska, politiska och teknologiska landskapen formar – och formas av – medielandskapet i en ständigt pågående process. I MedieSverige 2023 får läsaren en bred och aktuell översikt över det svenska medielandskapet. Genom att först belysa utvecklingen på de medieteknologiska och mediepolitiska områdena i Sverige, går rapporten vidare till att redovisa utvecklingen på publik- och reklammarknaderna, för att avslutningsvis beskriva den svenska mediestrukturen.MedieSverige 2023 bygger på ett rikt datamaterial från en rad olika källor. Rapporten riktar sig till studenter, lärare, forskare, journalister, beslutsfattare och alla andra som vill lära sig mer om det svenska medielandskapet.Den första utgåvan av rapportserien MedieSverige utkom för 40 år sedan. MedieSverige 2023 utgör den femtonde volymen i serien. Rapporten är skriven av Ulrika Facht vid Nordicom, Göteborgs universitet.