Ehdokkaat 2012

Mjölkört
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org
Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2012 luonto- ja ympäristöpalkinnon ehdokkaat

Carsten Rahbek, Tanska

Carsten Rahbek on maailman arvostetuimpia biodiversiteettitutkijoita. Hän on vahvistanut tutkimuksillaan luonnon monimuotoisuutta edistämällä käytännön biodiversiteettityötä kotimaassa ja ulkomailla, kouluttamalla tulevia tutkijoita ja luonnon monimuotoisuuden hoidosta vastaavia ammattilaisia sekä osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun ja lisäämällä suuren yleisön tietämystä luonnon monimuotoisuudesta.

Søren Rud ja Stine Trier Norden, Life Exhibitions, Tanska

Stine Trier Norden ja Søren Rud ovat järjestäneet ulkoilmavalokuvanäyttelyitä ilmastosta, ympäristöstä ja luonnon monimuotoisuudesta ja edistäneet siten vaikean sanoman perillemenoa miljoonille ihmisille. He aloittivat vuonna 2001 järjestämällä tunnetun ranskalaisen valokuvaajan Yann Arthus-Bertrandin "Maa ilmasta" -näyttelyn ja loivat siten trendin, jota monet ovat seuranneet. Lähivuosina he järjestävät Euroopan luontoa esittelevän näyttelyn "Wild Wonders of Europe".

Olli Manninen, Suomi

Olli Manninen on ollut aktiivisesti mukana suomalaisten ympäristöjärjestöjen metsiensuojelutyössä ja -kampanjoissa vuodesta 1998 lähtien. Vuonna 2005 hän alkoi luoda suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten kansalaisjärjestöjen ja muiden metsäaktiivien välistä yhteistyötä, jossa kerätään ja jaetaan tietoa metsien luontoarvoista ja annetaan keskinäistä tukea luonnonsuojelun edistämiseksi.

Luonnonperintösäätiö, (jaettu ehdokkuus Insamlingsstiftelsen Naturarvetin kanssa), Suomi

Luonnonperintösäätiö perustettiin vuonna 1995, ja sen tavoitteena on edistää Suomen luonnonsuojelua. Säätiö etsii jatkuvasti luonnontilaisia metsiä eri puolilta Suomea ja hankkii luonnonalueita omistukseensa taaten niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen. Säätiön toiminta perustuu enimmäkseen lahjoituksiin. Lahjoitusvarat käytetään luonnonalueiden ostoon ja metsiensuojelutyöhön.

Jens-Kjeld Jensen, Färsaaret

Jens-Kjeld Jensen on tehnyt määrätietoista työtä ja sitoutunut vahvasti Färsaarten luonnon ja ympäristön tutkimiseen ja säilyttämiseen useiden vuosien ajan. Hän on Färsaarten vastuullisen luonnonhoidon vahvimpia puolestapuhujia, joka on ajanut asiaa julkisuudessa suuren tietämyksensä, sitoutumisensa ja rohkeutensa turvin niin yksittäistapauksissa kuin periaatteellisestikin.

Eymundur Magnúson, Islanti

Eymund Magnússon on maanviljelijä ja Moder Jord AS -yhtiön omistaja, joka on jo 25 vuoden ajan hoitanut luomutilaansa ja istuttanut paikallisia puulajeja tuulensuojavyöhykkeiksi luoden edellytyksiä ekosysteemeille, joissa muut luonnonvaraiset kasvit viihtyvät. Lisäksi hän on edistänyt inhimillistä monimuotoisuutta, kun WWOOF-järjestön nuoret vapaaehtoiset ovat vuosittain työskennelleet hänen tilallaan ja luoneet kansainvälisen yhteisön, joka kunnioittaa maata ja opettaa muitakin kunnioittamaan sitä.

Pétur Mikkel Jónasson, Islanti

Pétur M. Jónasson on tehnyt pitkän uran vesiekosysteemien tutkimuksen pioneerina ja valistanut suurta yleisöä sekä tiedeyhteisöä pohjoisen pallonpuoliskon järvien organismeista ja ekosysteemeista. Pétur M. Jónasson ja hänen kollegansa ovat tehneet tutkimusta monissa maissa, mutta laajimmat tutkimukset on tehty Islannissa Mývatnin ja Þingvallavatnin järvistä.

Regnskogfondet-rahasto, Norja

Regnskogfondetin tavoitteena on säilyttää maailman trooppiset sademetsät ja varmistaa niissä asuvien alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen oikeudet ja elanto. Rahasto panostaa siihen, että kestävä metsätalous ja sademetsien säilyttäminen tuleville sukupolville olisivat sopusoinnussa. Regnskogfondet on sademetsäalan keskeisin pohjoismainen järjestö.

Insamlingsstiftelsen Naturarvet -säätiö, (jaettu ehdokkuus Luonnonperintösäätiön kanssa), Ruotsi

Naturarvet on varainkeruusäätiö, joka on sitouttanut arvokkaiden metsäalueiden suojeluun tuhansia ihmisiä paitsi Ruotsissa myös muissa Pohjoismaissa ja kansainvälisesti. Insamlingsstiftelsen Naturarvet oli aiemmalta nimeltään "Ett klick för skogen" (Klikkaus metsän puolesta), mikä kertoo hyvin säätiön kekseliäästä tavasta kannustaa kansalaisia, yrityksiä ja järjestöjä keräämään varoja, joilla voidaan ostaa biodiversiteetiltään merkittävää metsää.

Nordens Ark -säätiö, Ruotsi

Nordens Ark on yksityinen aatteellinen säätiö, joka pyrkii varmistamaan uhanalaisten lajien säilymisen jalostuksen, kasvatuksen, tutkimuksen ja koulutuksen avulla ja joka levittää tietoa luonnon monimuotoisuudesta. Suuri osa toiminnasta on kenttätyötä Ruotsissa ja ulkomailla. Nordens Ark toteuttaa populaatioita vahvistavia toimia siirtoistuttamalla elämiä luontoon ja parantamalla lajien elinympäristöjä.

Ahvenanmaan mehiläishoitajain yhdistys, Ahvenanmaa

Ålands biodlarförening eli Ahvenanmaan mehiläishoitajain yhdistys viettää 25-vuotisjuhliaan vuonna 2012. Yhdistyksen jäsenet levittävät tietoa mehiläisten merkityksestä luonnolle tavatessaan hunajanostajia markkinoilla ja ollessaan yhteydessä hedelmän- ja marjanviljelijöihin. Ahvenanmaan mehiläishoitajien mehiläiset ovat myös välttyneet pelätyiltä varroapunkeilta, mikä on mahdollistanut terveiden mehiläisten viennin Ruotsiin ja Islantiin. Islannin kaikki mehiläisyhdyskunnat tulevat Ahvenanmaalta.

Ota yhteyttä