Nominerede 2012

Mjölkört
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
De nominerede til Nordisk Råds natur- og miljøpris 2012.

Carsten Rahbek, Danmark

Carsten Rahbek er en af verdens mest anerkendte biodiversitetsforskere. Med sin forskning har han styrket den biologiske mangfoldighed gennem bidrag til den praktiske biodiversitetsforvaltning i ind- og udland, gennem uddannelse af fremtidens forskere og biodiversitetsforvaltere, og ved at engagere sig i den samfundsmæssige debat og bidrage til offentlighedens viden om biodiversitet.

Søren Rud/Stine Trier Norden, Life Exhibitions, Danmark

Stine Trier Norden og Søren Rud har med deres udendørs fotoudstillinger om klima, miljø og biodiversitet arbejdet for at få et vanskeligt budskab ud til millioner af mennesker. De begyndte i 2001 med at vise den berømte franske fotograf Yann Arthus-Bertrands udstilling, Jorden set fra Himmelen, og skabte dermed en trend som mange senere har efterlignet. De arrangerer i disse år udstillingen om Europas natur, Wild Wonders of Europe.

Olli Manninen, Finland

Olli Manninen has been actively involved in forest protection work and campaigns of Finnish environmental NGOs since 1998. From 2005 on he has started to build cooperation between Finnish, Swedish and Norwegian NGOs and other forest-interested people to collect and share knowledge on the natural values of forests and to support each other in promoting nature conservation.

Luonnonperintösäätiö, (delt med Naturarvet), Finland

Stiftelsen Luonnonperintösäätiö ble grunnlagt i 1995, og formålet er å fremme naturvern i Finland. Stiftelsen søker kontinuerlig etter uberørte skoger rundt omkring i Finland for å skaffe eiendomsrett til områdene så de kan bli omfattet av en varig fredning i henhold til Naturvernloven. Stiftelsens aktivitet er for det meste basert på donasjoner. De donerte midlene brukes til å kjøpe landområder og drive skogvernarbeid.

Jens-Kjeld Jensen, Færøyene

Jens-Kjeld Jensen har ved målrettet arbejde og stort personligt engagement været med til at udforske og bevare færøsk natur og miljø gennem mange år. Han er en af de varmeste fortalere for en ansvarlig naturadministration på Færøerne og han har med præcis viden, engagement og stort mod offentligt argumenteret for dette, både i enkeltsager og principielt.

Eymundur Magnúson, Island

Eymund Magnússon, bonde på Vallanes og eier av Moder Jord AS, har de siste 25 år drevet gården sin økologisk og han har plantet lebelte med lokale tresorter som danner utgangspunkt for økosystemer der andre ville planter trives. Han har også sørget for menneskelig mangfold: unge frivillige fra WWOOF-organisasjonen har hvert år arbeidet hos ham og dannet et internasjonalt fellesskap som er lojale mot jorden og lærer respekt for omgivelsene sine.

Pétur Mikkel Jónasson, Island

Pétur M. Jónasson har under en lang karriere som pioner inden for udforskningen af de akvatiske økosystemer arbejdet for at oplyse både almenheden og forskersamfundet om akvatiske organismer og akvatiske økosystemer i søer på den nordlige halvkugle. Pétur M. Jónassons og hans kollegers forskning er foregået i flere lande, men har været mest omfattende på Island i søerne Mývatn og Þingvallavatn.

Regnskogfondet, Norge

Regnskogfondet arbeider for å bevare verdens tropiske regnskog og sikre rettighetene og levebrødet til de urfolk og lokalsamfunn som bor der. Fondet legger vekt på at det ikke er en motsetning mellom bærekraftig bruk av skog og bevaring av regnskogen for framtidige generasjoner. Organisasjonen er den fremste i Norden når det gjelder arbeid med regnskog.

Insamlingsstiftelsen Naturarvet, (delt med Luonnonperintösäätiö), Sverige

Naturarvet är en insamlingsstiftelse som har engagerat tusentals människor i Sverige, men också i övriga Norden och världen, för att rädda skogsområden med skyddsvärd natur. Insamlingsstiftelsen Naturarvet hette tidigare ”Ett klick för skogen”, vilket återspeglar ett viktigt sätt för stiftelsen att genom nyskapande sätt engagera allmänheten, företag och organisationer i insamlingen av medel till att köpa upp skog med stor biologisk mångfald.

Stiftelsen Nordens Ark, Sverige

Nordens Ark är en privat ideell stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid via avel, uppfödning, forskning och utbildning samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald. En stor del av verksamheten är förlagd i fält, både i Sverige och utomlands. Nordens Ark arbetar med populationsförstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen och genom att förbättra de miljöer där arterna lever.

Ålands biodlarförening r.f., Åland

Ålands biodlarförening firar sitt tjugofemårsjubileum 2012. Föreningens medlemmar sprider kunskapen om binas nytta i naturen i kontakt med honungskunder på marknader, och i kontakt med frukt och bärodlare. Ålands biodlare har också klarat sig undan att få sina bin smittade av det fruktade varroa-kvalstret, vilket möjliggjort export av friska bin både till Sverige och Island. Alla bisamhällen på Island kommer från Åland.

Kontakt