Ministerineuvostot

Pohjoismaiden ministerineuvosto perustettiin vuonna 1971. Nimestään huolimatta se koostuu useista ministerineuvostoista.

Information

Contact
Sähköposti

Ministerineuvostot

Työelämäalan ministerineuvosto (MR-A)
Pohjoismaiden hallitusten työllisyys-, työmarkkina-, työympäristö- ja työoikeusyhteistyötä johtavat Pohjoismaiden työministerit, jotka muodostavat työelämäalan ministerineuvoston (MR-A).
Siirry organisaatioon
Kestävän kasvun ministerineuvosto (MR-TILLVÄXT)
Digitalisaatioministerineuvosto 2017–2024 (MR-DIGITAL)
Pohjoismaiset yhteistyöministerit (MR-SAM) päättivät 22. kesäkuuta 2017 perustaa väliaikaisen digitalisaatioministerineuvoston (MR-DIGITAL) vuosiksi 2017–2024. MR-DIGITALissa on yksi ministeri kustakin maasta sekä Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista. MR-DIGITALiin on nimetty seuraavat ministerit:
Siirry organisaatioon
Maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerineuvosto (MR-FJLS)
Oikeusasioiden ministerineuvosto (MR-JUST)
Pohjoismaiden hallitusten oikeusyhteistyötä johtavat oikeusministerit, jotka muodostavat oikeusasioiden ministerineuvosto (MR-JUST). Oikeusyhteistyö auttaa Pohjoismaita edistämään pohjoismaisen lainsäädännön yhteisiä perusperiaatteita.
Siirry organisaatioon
Kulttuuriministerineuvosto (MR-K)
Pohjoismaiden sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin kulttuuriministereillä on päävastuu Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehtävästä pohjoismaisesta kulttuuriyhteistyöstä. Tavoitteena on muun muassa kulttuuri-ilmaisun monimuotoisuuden edistäminen sekä taiteilijoiden ja heidän teostensa liikkuvuuden lisääminen.
Siirry organisaatioon
Tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvosto (MR-JÄM)
Pohjoismaiden hallitusten tasa-arvoyhteistyötä johtavat Pohjoismaiden tasa-arvoministerit, jotka muodostavat tasa-arvoasiain ministerineuvoston (MR-JÄM). Pohjoismaiden yhteinen kulttuuri ja historia sekä yhteiset demokratian perinteet ovat mahdollistaneet läheisen ja rakentavan yhteistyön tasa-arvoalalla.
Siirry organisaatioon
Ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvosto (MR-MK)
Pohjoismaiden hallitusten ympäristöyhteistyötä johtaa ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvosto (MR-MK). Ympäristöyhteistyön tavoitteena on muun muassa Pohjoismaiden ympäristön laadun ja elämänlaadun turvaaminen ja parantaminen sekä vaikuttaminen alueelliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
Siirry organisaatioon
Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S)
Pohjoismaiden hallitusten sosiaali- ja terveysyhteistyötä johtavat Pohjoismaiden sosiaali- ja terveysministerit, jotka muodostavat sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvoston (MR-S). Sosiaali- ja terveysalan pohjoismainen yhteistyö pohjautuu yhteisiin arvoihin, jotka muodostavat pohjoismaisen hyvinvointimallin perustan.
Siirry organisaatioon
Koulutus- ja tutkimusministerineuvosto (MR-U)
Talous- ja rahapolitiikan ministerineuvosto (MR-FINANS)
Pohjoismaiden hallitusten talous- ja rahapoliittista yhteistyötä johtavat Pohjoismaiden valtiovarainministerit, jotka muodostavat talous- ja rahapolitiikan ministerineuvoston (MR-FINANS). Ministerineuvoston vuotuisessa kokouksessa keskustellaan talous- ja rahapolitiikan osa-alueista, joilla pohjoismainen yhteistyö voi tuottaa enemmän lisäarvoa kuin pelkkä kansallinen työskentely.
Siirry organisaatioon
Virkamieskomiteat
Virkamieskomiteat
Jaostot ja ryhmät