Ministerråd

Nordiska ministerrådet som grundades 1971 är - trots namnet - egentligen inte ett, utan flera ministerråd.

Information

Postadress

Ved Stranden 18

Contact

Ministerråd

Nordiska ministerrådet för arbetsliv (MR-A)
De nordiska regeringarnas samarbete inom sysselsättnings- och arbetsmarknadsområdet samt områdena arbetsmiljö och arbetsrätt leds av de nordiska arbets- och sysselsättningsministrarna, vilka utgör MR-A
Gå till organisation
Nordiska ministerrådet för hållbar tillväxt (MR-Tillväxt)
Nordiska ministerrådet för digitalisering 2017–2024 (MR-DIGITAL)
MR-SAM beslutade den 22 juni 2017 att upprätta ett tillfälligt ministerråd för digitalisering (MR-DIGITAL) för perioden 2017–2024. MR-DIGITAL består av en minister från varje nordiskt land, Grönland, Färöarna och Åland. Därutöver är de baltiska länderna representerade med en minister var från Estland, Lettland och Litauen. Följande ministrar har utsetts till MR-DIGITAL
Gå till organisation
Ämbetsmannakommittéer
Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS)
Nordiska ministerrådet för justitiefrågor (MR-JUST)
De nordiska regeringarnas samarbete på lagområdet leds av de nordiska justitieministrarna som utgör MR-JUST. Lagsamarbetet är ett verktyg för de nordiska länderna i arbetet med att främja grundläggande gemensamma principer inom nordisk lagstiftning.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådet för kultur (MR-K)
Kulturministrarna i de nordiska länderna och på Färöarna, Grönland och Åland har det överordnade ansvaret för det nordiska kultursamarbetet inom Nordiska ministerrådet. Det överordnade målet är bland annat att främja mångfalden av kulturuttryck och att förmedla konstnärer och deras arbete.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådet för jämställdhet och LGBTI (MR-JÄM)

De nordiska regeringars samarbete på jämställdhetsområdet leds av de nordiska jämställdhetsministrarna som utgör MR-JÄM. De nordiska ländernas gemensamma kultur,historia och demokratiska traditioner har gjort det möjligt att utveckla ett nära och konstruktivt samarbete innanför jämställdhetsområdet.

Gå till organisation
Nordiska ministerrådet för miljö och klimat (MR-MK)
Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S)
De nordiska regeringarnas samarbete inom social- och hälsosektorn leds av de nordiska social- och hälsoministrarna som utgör MR-S. Det nordiska samarbetet inom social och hälsoområdet är baserat på gemensamma värderingar, som utgör fundamentet i den nordiska välfärdsmodellen.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U)
Nordiska ministerrådet för ekonomi- och finanspolitik (MR-FINANS)

De nordiska regeringarnas samarbete inom ekonomi-finansområdet leds av de nordiska finansministrarna som utgör MR-FINANS. Samarbetet lägger grunden för att främja nordiska intressen internationellt och för en mer omfattande global ekonomisk integration.

Gå till organisation
Ämbetsmannakommittéer
Ämbetsmannakommittéer
Arbetsgrupper och utskott