Maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain virkamieskomitea (ÄK-FJLS, elintarvikkeet)

Tietoja

Postiosoite

Nordisk Ministerråd
Ved Stranden 18, 1061 København K

Ota yhteyttä
Puhelin
+45 60 39 71 96
Sähköposti

Sisältö