Pohjoismaiden ministerineuvoston työelämäalan yhteistyöohjelma 2018–2021

Tietoja

Publish date
Abstract
Yhteiset työmarkkinat ovat pohjoismaisen yhteistyön kulmakivi. Laaja ja osaava työvoima on tärkein voimavaramme, joka luo pohjan kilpailukykyisille pohjoismaisille työmarkkinoille sekä pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien kehitykselle.Samalla pohjoismaisilla työmarkkinoilla on edessä huomattavia muutoksia muun muassa väestönkehityksen, lisääntyvän globalisaation, teknologian ja kansainvälisen kilpailun seurauksena.Työelämäalan yhteistyöohjelma 2018–2021 nostaa esiin olennaisia työelämään liittyviä haasteita ja tarjoaa keinoja niiden ratkaisemiseksi pohjoismaisen yhteistyön avulla.
Publication number
2018:710