Pohjoismaiden ministerineuvoston työelämäalan yhteistyöohjelma 2022-2024

Tietoja

Publish date
Abstract
Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030 - toimintasuunnitelma ja sen kaksitoista tavoitetta toteutuvat yhteistyöohjelmassa. Siinä kuvataan myös työelämäalan pohjoismaisen yhteistyön tavoitteet vuoteen 2024 mennessä. Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee kehittää työmarkkinoita, jotka vastaavat vihreän murroksen ja digitaalisen kehityksen asettamiin vaatimuksiin sekä tukevat vapaata liikkuvuutta Pohjoismaiden välillä. Pohjoismaiset työelämämallit pohjautuvat suuressa määrin tasa-arvoon, sosiaaliturvaan ja työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun. Pohjoismaiset työmarkkinat ovat samalla merkittävien muutosten edessä muun muassa teknologian ja digitalisoituneiden työpaikkojen sekä väestönkehityksen ja uusien työsuhdemuotojen seurauksena. Yhteistyöohjelmassa nostetaan esiin näitä haasteita sekä sitä, miten pohjoismainen yhteistyö voi auttaa löytämään niihin ratkaisuja.
Publication number
2022:707