Yhdessä kohti globaalia sopimusta luonnon puolesta ja ihmisten hyväksi

Nuoret mukaan asettamaan tavoiteita luonnon monimuotoisuudelle,ekosysteemeille ja kestävälle käytölle

Tietoja

Publish date
Abstract
Nuoret ihmiset kaikkialla maailmassa vaativat toimenpiteitä planeetan suojelemiseksi. Vuonna 2020 hyväksytään uusi sopimus luonnon puolesta ja ihmisten hyväksi, jossa asetetaan tavoitteet planeetan luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi ja säilyttämiseksi. On erittäin tärkeää, että nuorten ääni tulee kuuluviin, kun näistä uusista tavoitteista päätetään, koska tämä päätös ei vaikuta vain nykyiseen sukupolveen vaan myös tuleviin sukupolviin ja heidän toimeentuloon.Pohjoismaissa haluamme varmistaa, että nuorten äänet tulevat kuuluviin. Olemme siksi kehittäneet työkalupakin, jonka avulla nuoret ihmiset voivat osallistua ja ekosysteemien suojeluun ja niiden kestävän käytön uusien tavoitteiden laatimiseen, ja siten varmistaa uusi maailmanlaajuinen sopimus luonnon puolesta ja ihmisten hyväksi. Tämä työkalupakki on tarkoitettu nuorille ja niille, jotka haluavat kannustaa nuoria kehittämään osaltaan uutta maailmanlaajuista sopimusta luonnon puolesta ja ihmisten hyväksi. Jokainen, joka haluaa järjes ää, tukea ja innostaa nuorten osallistumista, voi käyttää tätä työkalupakkia. Tulokset voidaan toimittaa päätöksentekijöille, yleisölle ja asiaankuuluville toimielimille, ja ne tulevat olemaan osa suurempaa nuoren liikettä ympäri maailmaa.Tarkoituksena on tukea nuoria, nuorisojärjestöjä ja sidosryhmiä sekä helpottaa keskustelua ydinongelmista, jotka liittyvät luontoa ja ihmisiä koskevaan uuteen sopimukseen sekä varmistaa nuorten työpajojen tulosten uskottavuus.On kehitetty läheisessä yhteistyössä Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston sekä pohjoismaisten nuorten kanssa.Työkalupakki on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat apua työpajojen ja tapahtumien järjestämisessä. Ohjekirjassa neuvotaan järjestäjiä nuorille tarkoitettujen työpajojen järjestämisestä ja niihin osallistumisesta. Se on joustava ja vapaaehtoinen ohjekirja, jota voidaan käyttää tilanteen ja harkinnan mukaan.
Publication number
2019:047