Tietoa pohjoismaisesta ilmasto- ja ilmatyöryhmästä (NKL)

Pohjoismaisen ilmasto- ja ilmatyöryhmän (NKL) yleistavoitteena on edistää kasvihuonekaasupäästöjen ja ilmansaasteiden vähentämistä. Ryhmän työssä on hyödynnettävä ilmaan ja ilmastoon liittyvien toimenpiteiden välisiä synergioita.

Ilmastotyössä tämä tarkoittaa sitä, että ryhmä edistää Pariisin sopimuksen kunnianhimoista täytäntöönpanoa. Samalla tuetaan sitä, että Pohjoismaat säilyttävät edelläkävijäasemansa yhteiskuntauudistuksissa, joita Pariisin sopimuksen päästövähennys-, sopeutumis- ja rahoitustavoitteiden saavuttaminen edellyttää.

Ryhmä luotsaa kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin liittyvää pohjoismaista yhteistyötä edistäen neuvottelujen etenemistä ja kehitystä. 

Ilmansuojelutyössä ryhmän yleistavoite tarkoittaa kaukokulkeutumissopimukseen (CLRTAP) liittyvien toimien vahvistamista ja aktiivista työtä, jossa pyritään vähentämään ympäristölle ja terveydelle haitallisia ilmansaasteita Pohjolassa, Euroopassa ja Arktiksella. Lisäksi pyritään lisäämään tietoa ilmansaasteiden vaikutuksista sekä ilmanlaadun ja terveyden yhtymäkohdista ja tekemään mahdollisiin yhdennettyihin ehkäisytoimiin liittyvää yhteistyötä.

Ryhmä edistää myös oman toimialansa Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumista.
 

Contact information