Innehåll

26.06.19 | Nyhet

Misbrugte børn med selvmordstanker

Vold, alkoholproblemer og overgreb i barndommen mere end fordobler forekomsten af selvmordstanker på Grønland, viser den seneste befolkningsundersøgelse udført af Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk Universitet i Danmark. Nordisk Råd ønsker fælles nordisk handling for at besky...

11.06.19 | Nyhet

Inga belägg för att sociala medier är skadliga för unga

En ny rapport utmanar vedertagna sanningar om sociala mediers skadliga inverkan på unga människor. Forskarna menar att unga människor som trivs med livet generellt också mår bra på sociala medier. Både forskare och medier har en tendens att dra alla över en kam. Så uppstår myter, slår r...

29.04.19 | Information

Framtidens kompetens

Syftet med att ta fram en gemensam nordisk dagordning för framtidens kompetens är att i högre grad förbereda barn, unga och vuxna för framtidens samhälle. Vi vill bidra till att alla invånare i Norden på bästa möjliga sätt är förberedda på att möta en mer komplex framtid med tillräcklig...