Innehåll

31.10.19 | Nyhet

Selvmord i Norden skal mindskes

Antallet af mennesker i Norden, der mistrives og ender med at begå selvmord er bekymrende, og Norden bør i fællesskab sætte ind med forebyggende tiltag og dele viden og best practises, mener Velfærdsudvalget i Nordisk Råd.

30.10.19 | Nyhet

Pornofri skoler i Norden

Børn og unge kan tage skade af hård porno på internettet og tilgangen hertil skal ikke være mulig i børne- og ungemiljøer og for børn og unge på internettet generelt. Et flertal i Nordisk Råds velfærdsudvalg har derfor besluttet at arbejde for blandt andet fælles Nordisk digitale retnin...

29.04.19 | Information

Framtidens kompetens

Syftet med att ta fram en gemensam nordisk dagordning för framtidens kompetens är att i högre grad förbereda barn, unga och vuxna för framtidens samhälle. Vi vill bidra till att alla invånare i Norden på bästa möjliga sätt är förberedda på att möta en mer komplex framtid med tillräcklig...