Framtidens kompetens

Syftet med att ta fram en gemensam nordisk dagordning för framtidens kompetens är att i högre grad förbereda barn, unga och vuxna för framtidens samhälle. Vi vill bidra till att alla invånare i Norden på bästa möjliga sätt är förberedda på att möta en mer komplex framtid med tillräckliga kunskaper och färdigheter. Och kanske lika viktigt – att möta världen med god samarbetsförmåga, nyfikenhet och kritiskt tänkande.

Framtid rimmar på förändring. Den kan glädja och skrämma. I förändringen finns både möjligheter och utmaningar. Förändring kräver att vi ställer om oss. Lär oss nytt. Omfamnar nya lösningar. Löser nya problem. Ställer kritiska frågor. Förändring kräver ny kompetens. Både formell och informell. Tvärvetenskapligt samarbete, kreativitet, innovation, kritiskt tänkande, digitalt omdöme och demokratisk bildning är viktigare än någonsin.

Framtidens kompetens bygger på många av de värderingar som vi redan delar och värnar om i Norden. Vi tror på demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet, integritet och öppenhet. Det är våra värderingar som ger oss förutsättningarna för att lyckas tänka nytt, utveckla nytt och göra nytt. Och så ligger vi i topp när det gäller tillit. Vi litar på varandra, och det är vår största styrka när vi ska lösa framtidens utmaningar. Tilliten till att vi tillsammans kan hitta gemensamma lösningar.

Genom Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning arbetar vi tillsammans för att skapa ramarna för just detta. För att vi ska hitta nya, nordiska lösningar på gemensamma utmaningar. 

Nyckeln till goda lösningar är utbildning. Det anser de nordiska invånarna också. De lyfter faktiskt fram utbildning som en av de viktigaste samarbetsområdena i Norden – och de vill gärna ha mer av det.

Lärande sker under hela livet. Såväl i förskolorna, klassrummen, föreläsningssalarna, skolgårdarna som på arbetsplatserna, kvällskurserna och praktikplatserna. Men även på fritiden – via digitala medier, i idrottshallarna, vid scoutlägerelden, i kören och vänner emellan. Det är på alla dessa arenor som kompetensen att ta vara på framtidens möjligheter och hantera utmaningar utvecklas och bedrivs. För att bidra till nästa tekniska revolution. För att göra världen till en bättre plats för kommande generationer. Det handlar också om bildning. Om att driva igenom våra gemensamma nordiska värderingar på nya sätt.

När vi talar om kompetens för framtiden har Norden goda förutsättningar och ambitioner att ligga i framkant. Det finns nämligen ett nordiskt sätt att göra saker på – även i framtiden.

Drivkraften? Den kommer från oss. De 27 miljoner invånarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt på Färöarna, Grönland och Åland. Tillsammans skapar vi framtiden.